SIMMI NETTIDIR NSEL

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Simmi nettidir nsel. Azulal yewweḍ ɣer lḥedd-is di lawan deg lḥif akked uɣilif yuɣal d-aglim wis sin ɣef ṣṣura n yemdanen. Am akken di telt lxali,  lqum i teddu war ameksa, war imnebeh, war lewhi. Deg izenqan n temdinin neɣ n tɣiwanin n tmurt n leqbayel, yezxuxem wawal. Timliliyin gar yemnaden uɣalent qrib d-asafer. Wa ur iẓer wa. Ma d xemsa uɣalent ɣef yimi: yekfa lmenṭaq.

Ahat yezmer ad yinni welbaɛḍ , ssebba n waya d-tazimdalt( pandémie) id yewwi wanfafad corona virus! Yezmer lḥal daya i yellan,  lemmer dɣa     qudren yemdanen ilugan  n lemḥadra mgal tumɣa n uvirus-agi. Xuḍi mi ara nmuqel, drus n wid yettllusun tikamamin deg abrid, drus n wid yetteǧǧen ltaɛa gar-asen akked d wiyaḍ deg tihuna, leswaq neɣ  tadbelt….lḥasun medden thumun war aḥader, war ma cqan deg umihi anda ggaren iman-sen yal-ass. Di ccew agursel n tudert tasertit sebba-s ur yelli d covid 19.

Abehri n westehzi id ṣṣuden ɣer tudrin akked timdinin-nneɣ  isem-is Ɛaggu, isem-is layas deg akken ḥulfan medden belli ayen akken umi sawalen “ Lhirak” ziɣ  si tazwara-s ar tagara-s d-aɣuru.Imayaten n iqbayliyen yumnen nniqal  belli amusu-agi ad ibeddel kra di tmurt n Lẓẓayer ukind ɣef timukalaxit selɣen s tufra wid ijebden lexyuḍ di tmurt-nni. Niqal di tazwara atas seg-nneɣ i ɣilen s ɣellu n udabu akked lehkem n Buteflika, Lẓzayer tezmer ad telli tawwurt ɣef tudert tasertit iḍen, tin  ara iressin iman-is ɣef uwanek a fidirali, neɣ ɣef timanit n temnadin.  Ziɣ tedra-tt d lqum am win yenwan as id yefk llaẓ aɣrum. D-ahdum meqran ticki ar yer umdan targit-is d netta-t i tilawt! Dasmundel n wallen !

Ass-a asḥisef d netta i d-aɛkkaz s wacu sḥurejdulen tuget  n yeqbayliyen , yenwan ansib deg axmir. Xudi ussan-agi n tiyersi tadaswan( crise sanitaire) lemmer id ak-terbiḥ ay ul  d-afares I wesqerdec n timsal war adari. Lemmer teddun lecɣel amek i-ilaq  tili ad tilli d tegnit  akken amdan ad yeqqim netta d yiman-is, ad ɛiwed i leḥsab aserti ɣef ayen yeḍran seg 22 di furar 2019 ɣer ass-a. Tamsalt ur teḥwaj-ara tusna tasertant leqayen akken ad yegzu ziɣ lumur ɣef akkenwwin agdud ad yekcem deg yir urar, akken wid yeṭṭfen zzmam n temsulṭa warǧin ad ɣlin neɣ ad ldin-t tawwurt i yimal nniḍen. Tasusmi n-ikabaren isertiyen icennun taẓẓayrit( xas akken tadamsa, tudert tadelsant, tudert timettit, liḥala n tdawsa, merra wwḍen ɣer tama n yifri)  d-imsenɛet belli kra yellan ixad uqbel afeṣel. Wamma amek ar ad yesfhem umdan aglugel deg tekcem timetti s lekmal, war ma isuɣ welbaɛd seg-sen atnaɛram?

I win yebɣan ad imuqel, kra ur yedrig. Aḍar  yeddan deg abrid ur nesuffuɣ,  ddnub ad yezzi ɣer yiri n bab-is. Tinezmarin n-umḍal kecment  deg umizwar ɣer  uressi n tillin-nsen-t. Izen-nsen haten: win yeddan yedda ma d wayed zd iḍeref( win yeččan yečča, wur nečči tarbut tekkes) . Ahat deg urar-agi:  n-anwa ara iɣeḍlen wayeḍ, yella wamur i leqbayel ma yella snan ad annin timsal.  Tiḥejurin n wamek ara yilli uzekka deg ddunit ɣlint-d ɣer tqaɛet, abrid yenǧer ɣer tallalit  n-umaḍal atrar. Teqqimed ɣer ɣer-nneɣ nekkni s leqbayel   akken ad neddem tiḥejurin ara iḍemnen amur-nneɣ  gar wayen ara d yenulfun akka ɣer zdat. Mi ara gten iberdan , yiwen kan i wulmen, d win ara yawwin ixef-nneɣ ɣef timllit netta d yiman-is.  Ɣef  aya , yugar ass-a  ideli, tuttra yeɛluwen d tagi: a nilli neɣ ur nettili!

H@S
SIWEL 090830 FEV 21