TAJMILT I KATIA BENGANA

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — I Katiya Bengana, d tilemẓit taqvaylit, d tanelmadt di tesnawit, tesεa ala 17 yiseggasen deg leεmer-is mi tettwanɣa s ufus yisenselmen (les islamistes) ass 28/02/1994 di Blida anda tezdeɣ.

Katiya, ɣas akken ma tufa-d iman-is deg tmetti ur yettamnen ara s tiktiyin n wiyeḍ, teṭṭef deg uxemmem-is, tugi ad terr azaglu ɣef uqerru-is, tefren ad tili d tilellit, ad tels akken tebɣa, ad tidir tudert-is akken i as-yehwa mačči akken bɣan wiyeḍ.

S tmenɣiwt n Katiya, ur ntettu ara timenɣiwt n tnelmadt nniḍen Nabila Ǧeḥnin i yesεan 30 yiseggasen deg tudert-is, wwin tarwiḥt-is yeεdawen n tudert ass 15 furar 1995 di temdint n Tizi Wezzu.

Ayen yettuɣaḍen, d wiyi ineqqen i wumi d-isaḥ wawal ass-a !

Fawzi At Yexlef
SIWEL 272300 FEV 21