TṢṢUB S-ANGA UR D TETTALI

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Deg iseggasen n tmanyin Leqbayel nnumen leḥḥun deg timesbaniyin ama di Tizi-Wezzu neɣ di bgayet neɣ deg Tuviret. Ass-a deg isaggasen n  2000 mazal leḥḥun . Maca mgaraden-t tikliwin timenza akked d tinegura-agi.

Zik imesdurar teffɣen s-iberdan  akken ad sutren izerfan-nsen isertiyen( tugdut, taɣdemt) akked d timadit-nsen( tutlayt-nsen  , idles-nsen). Meɛna  seg asmi id-yuɣal Buteflika d-aselway ɣef tmurt n Lẓẓayer, tbedel tegnit, asuter aserti ( berra tidyanin n tafsut taberkant) yeǧǧa amkan i usuter imetti. Sya ɣer da nsel di kra n tiɣiwanin  fɣend yemdanen akken ad medlen afeqi m n la mairie  i draɛ n-iqudas  n-usuffeɣ n waman illuɣen, akkin reglen abrid aɣelnaw  ɣef ufraq n tmezduɣin…war ma nfaq, nuɣal am nekni am timnaḍin  nniḍen nettazel kan ɣef cci neǧǧa ɣer rrif amenuɣ ɣef timsal  ar aɣ id yerran iseɣ akked usehru-nneɣ : taqbaylit-nneɣ.

Annect-a ur d yussi ara s-ugacur imi yella deg ahil n imsulta : ilaq lɛezza n tmurt n Leqbayel ad tettwaqrem. Ilaq Leqbayel ad knun alamma mecḥen aɣebar. Necfa yak i wawal id yenna Buteflika di Tizi akked di Bgayet: “ussiɣ-d ad sexsiɣ  tanbult-nni nwen icuffen.” I wakken ad yawweḍ ɣer yiswi -agi  yefren tasertit taḥraymit: mačči s-uɛekkaz neɣ s takrit id yeqsed ad yerrez  tmurt n leqbayel. Tasertit yesexdem tebna ɣef tixidas: asimes i yizamulen n Teqbaylit am JSk, Ait Menguellet, idir … azuzer n ccekk gar imeɣnasen yellan deg annar n-umenuɣ ɣef teqbaylit.

Ahat agrireb n JSk ( yellan d tansa n-umenuɣ ɣef yidles-nneɣ akked tutlayt-nneɣ, rran ass-a d tarbaɛt kan n menwala, kksen-as adif-ine) , teɣli lhiba-s) d -amedya ur nekki ccekk ɣer tisertit yeḍfer udabu mgal tamurt n Leqbayel  akked imezdaɣ-is. Lɣerḍ-nsen d-asdullu n imesdurar , akken u laqrar ad brun i ṭṭbel deg aman.

Am akken annect-a ur galɛum-ara, yussad umussu-nni umi qarren Lḥirak, yernad asmundel i tiṭ yettezɛilliwen. Nedder armi nwala deg Tizi-Wezzu, deg Bgayet, akked Tubiret Leqbayel ccenun deg timesbaniyin s taɛrabt. Xudi zik anda tella tamasbanit d tuɣac n Ferhat ( tizi n wass-a) , Matoub, Idir, Ali Ideflawen i yettazallen deg imawen. Tenugdam teswiɛt!

Ula deg uzeṭṭa am  FB neɣ Tweeter tuget n yeqbayliyen uɣalen ttarun s teɛrabt ziɛemma ad ḥarrin ɣer tama-nnsen wid umi sawalen iɛarbawalen. Tetti  teswiɛt: tamurt n leqbayel yellan d tansa n-umenuɣ akked tikta uɣalen warraw-is  zin lwelha ɣer ihyaden am Amir DZ akked Larbi Zitut.

Agrireb mi ara yebdu , ur iseɛu ara lḥedd ma yella ur d kirren ara irgazen akked tilawin ara t-yesḥebsen. Akka dɣa idelli( lgemɛa) tefɣed kra n tekemict deg Tizi-Wezzu tesutur awexer n Cherif Mellal seg tiselwayt n terbaɛt n JSk. Lemmer aṭan ur yeɣzi ara nnig lmeɛqul ṣṣuṛṛa n temmti-nneɣ,  tili amdan ad ihuz tuyat-is  ad iɛeddi war ma yega azal i taluft. Tilli as nnini kan : anwa ik-yegan ccan ay axeclaw gar tuɣmas, imir  a newwet a nɛeddi. Maca tamselt telqay, imi tikli agi ur d telli -ara kan akka war lɣerd serti deffir-as: izuran-is wwten ɣer wyen id yetthaggi udabu akked wid is yettfen afus di tmurt n Leqbayel, akken arraw -is ad dhun akked  tiqulhatin ad ttun ayen i ten- yecqan : imal-sen.

Isekniyen id yettbaginen annec-t d-aḥerkal aserti uffir id yettilin, ussan-a  gar ikubar iressan di tmurt n leqbayel akked d-udabu, si tama, d –ikubar ineslmen  si tama nniḍen. Ɣef aya tikli ɛerḍen ad sbedden kra n-iqananen idelli deg Tizi-Wezzu  magal la JSk d yiwet n texelalt nniḍen n-usinaryu id ttheggin iduba akken tamurt n Leqbayel d-awezɣi ad teffeɣ deg umeqyas n lmeḥna deg id tuffa iman-is si 62 ɣer ass-a.

H@S
SIWEL 181800 JAN 21

Partager ceci...