ISWI-NNEƔ D IMAN-NNEƔ, NEƔ NEḌLEM ?

TAMURT TAQVAYLIT(SIWEL) — Yal tikelt deg ar ad yelli kra deg welbaɛd n temnaḍin di tmurt n leqbaye( Tizi, neɣ Tubiret, neɣ Bgayet)  ad yekker ubareḥ , ad yeṭṭenṭṭen nnaqus d-ahruḥu  ama ɣer wid tecqa tamsalt ama ɣer wid ur teɛni taluft. Akka dɣa, tikelt-a,  deg umenzu n yanayer-agi , deg id yella usersi n-usebdad n ugellid n Ccicnaq  deg temdint n Tizi Wezzu.

Akken kan  id yeffeɣ usali ɣef annect- a, azeṭṭa trekeb-it tawala, yekker waẓ kkin n wawal. Ahat ad yinni welbaɛd :  cɣel  ur yelli d-amaynut, si zik nennum aya-gi  Yal mi ara neger asurif ara yesqerben ugar   « inekkiw » -nneɣ ɣer yixf-is akken ad nemǧǧazi akked d yiman-nneɣ, ixṣimen-nneɣ ad bdun isuɣan zun akken nhudd aɛessas. D tidet!

Maca awal mačči ɣef wid iɣ yugin, yugin a nilli d-agdud amunan, id nebɣa ad nemeslay. Ayen iɣ yeṛhan d tuget n iqbayliyen i ɣellin di tcerket n wigi yestufan, iɣ yesɛan d cɣel( ur zmiren ara aɣ ttun,/ fell-nneɣ i tebna/ di lmux n wuccen/ i yettili  ddwa / I lehlak-nsen/ id yenna Lounis Ait Menguellet). Aṭas seg-nneɣ i keččmen yid-sen deg askasi. Amzun akken kra n usanfar wuɣur ara nebges ilaq a nesuter seg-sen tesriḥ neɣ leɛnaya.

Xudi amjaddel akked d-iqananen- agi  n teqbaylit , ur d yettawi ara nnfaɛ. Belḥara d-aweder n wakkud , d-asfsi n tezmert. Ur nezmir ara a nqenaɛ wid yesɛuzgen i tiɣri  n tjaddit, ur nezmir ara ad nerbeḥ wid ibedlen cetla, yezzin s waɛrur i umezruy , yeɣunzan tidet. Di zzman n-umussu adelsan amaziɣ( MCB) mačči d-izli iɛerḍen imeɣnasen  n yidles akken ad qenɛan iẓẓiriyen ɣef timuzɣa n Tefriqt ugaffa war ma ṣṣawḍen ɣer kra. Tizlatin yecna, Matoub, Ferhat Mhenni, Lounis Ait Menguellet d-inigan ɣef aya . Tedra-tt yid-nneɣ am win iceṭṭhen i uderɣal.

Ass-a d-lawan  akken a nɛiwed tamuɣli i taluft: acu n tmara iɣ iḥersan i wakken yal tikelt deg ara nebedd akken ad as nernu afud i tamagit-nneɣ, deg ara nqadem metwal telelli-nneɣ ,  ilaq a sen-nnin txilwat? Ahat tizlit n Zedek Mouloud “acu akka xedmeɣ” anda is yeqqar: acu akka xedmeɣ?/ Nniɣ-d nek d-aqbayli/ iɣaḍ-iten lhal / tessers aḍad ɣef aggas( ljerḥ) id aɣ- yuɣen. Xudi lebni n cetla, lebni n yiman-nneɣ ur yeḥwaj-ara adellel. Ur yeḥwaj-ara asuter.Teswiɛt teɛjjel, , ala aḍar yebran i uxelaxal n waglugel i  teddun s leqis deg abrid yettawin ɣer yiswi nerra gar wallen-nneɣ:  xudi iswi-nnɣ ass-a iban: d iman-nneɣ?

Neɣ Neḍlem?

H@S
SIWEL 131300 JAN 21