COUP DE GUEULE À COUPS DE POINGS ET À COUPS DE PIEDS, .. l KEČČINI/ I KEMMINI

TIZI WEZZU (SIWEL) — A « t/UFFIR/t ! A yir netta/t ! A yir argaz/tameṭṭut ! Annaɣ d kečč/kem akken, deg tal tizi, mi tegreḍ akka as-tiniḍ « ḥemmleɣ ad wwteɣ gma /ultma, maca ur ḥemmleɣ ara win ad t (tt)-yewwten ».


A t/tt-an Teqvaylit-nni « ultma-k-nni » wwten-t/tt ihi, deggren-t/tt, sekrekren-t/tt…wwḍen-t/tt di nnif-is, kksen fell-as sser…sdat wallen-ik/im, mi akken tesrewleḍ tiṭ…tzelgeḍ tamuɣli…tesɛeẓgeḍ…tzerveḍ tikli akken ad tleqqmeḍ imeslayen deffir wanasiw-ik/im, deg wakud ad d-yedden sidi ccix-ik/im…ad teččareḍ tadist-ik/im…daɣ ad tazzleḍ s annar n ccḍaḥ d uɣenni,ad tesxewxkweḍ akken ad trewleḍ i tuzzma n wul-ik/im…s uhuzzu n tmeccacin. Aḥlil !


D afus-nni t/tt-yewwten, i t/tt-ideggren, i t/tt-iskerkren, i t/tt-yiwḍen di nnif-is…azekka ara ak/akem-yewwten, ara ak/akem-ideggren, ara ak/akem-iskerkren, ara ad isselxen deg nnif-ik/im…!
Ass nni as-tiniḍ: « A tidet anda telliḍ »
Gm: Tajmilt i tmeɣnasen d yimeɣnasen yettveddan s idis n yal/tal n win/tin ad taweḍ tyita.

A.B
SIWEL 281830 FEV 21