Amaynut di tsekla Taqbaylit : Tamacahut « Beẓẓi akked Bejja », sɣur Murad Irnaten

IDLES (SIWEL) — S tmucuha i ikeččem weqcic ɣer tudert, deg-sent ilemmed-d aṭas n tɣawsiwin, seg-sent imegger-d tirmit tameẓwarut i wakken ad iqabel tudert. Yettisin-d weqcic si tmacahut amek iga wemdan, acu yezmer ad t-yexdem wemdan, ayen yelhan d wayen n dir deg umdan.

Timucuha zegrent-d leqrun, yid-sent wwint-d tamussni, tirmit akk n wegdud, tberru-yas deg wallaɣ n weqcic; yes-sent yettinig, yes-sent yettili d ayen yebɣa, d ayen i as-yehwan. Tamacahut d tayemmat tis snat, tayemmat i teṭṭfen afus i mmi-s ad t-tawi ɣer tmurt ideg yezmer ad d-yili kellec, tamurt ideg yeḥbes wakud, tamurt ur nesɛi tilisa, tamurt ideg yezmer weqcic ad yeffeg, ad d-yessenṭeqq iɣerṣiwen, isekla. Tamurt ideg yettaf imdukkal i t-id-ifehmen, imdukkal i as-yettakken tameẓẓuɣt, imdukkal i t-yettɛawanen yal tikkelt ideg ara yennuɣni.

Zik ḥekkun-d timucuha ɣef yiri n lkanun, ass-a nnulfan-d wallalen imaynuten, aqcic yezmer ad isell, ad iɣer  tmacahut anda yibɣu yili.

Maca, ula d tamacahut s tmucuha-s, tamacahut tezmer diɣen ad t-tesseɣfel aqcic, seg-sent ur d-iteffeɣ ara, ad as-uɣalent d lḥebs, ma yella ur d-yefhim ara acu bɣant ad d-inint.

Timucuha s umata keffunt akk akken ilha, ayen “yelhan” irebbeḥ ayen n “dir”, Kkeffunt akk s zzwaǧ… aya nekk s timmad-iw walaɣ belli ixuṣ, mačči d ayen ara iɛiwnen aqcic i wakken ad iqabel tudert. Ilaq aqcic ad iẓer belli ayen n “dir” irebbeḥ ayen “ilhan” tikkwal kullas! Aqcic ilaq ad iẓer belli i wakken ad yaweḍ lebɣi-s ad d-yemlil uguren, uguren ara t-iɣeḍlen, tikkwal ur d-yettnekkar ara. Ilaq ad iẓer weqcic belli akken yibɣu yili weɣbel yesɛa tifrat-is, maca, tikkwal ur yettaweḍ ara ɣer tifrat-nni i ilaqen. Ilaq ad iẓer weqcic belli llan yiberdan ur nessufuɣ ara akken llan wid yessufuɣen…

Di tmacahut-agi n Beẓẓi akked Bejja, bɣiɣ ad d-iniɣ i weqcic belli taddart tezmer ad texdem lbaṭel, tawacult tezmer ad t-tḍur, imawlan, tamurt. Lbaṭel yettili-d seg wid ur yettcukku, seg wid yiɣil ad wwten fell-as, tagara ad d-yaf belli d wid-nni ara t-yewten.

Di tmacahut-agi n Beẓẓi akked Bejja bɣiɣ daɣen ad d-beggneɣ azal tesɛa tegmat, assaɣ ma yella yejhedd gar watmaten ulac win ara d-yekken gar-asen…

Tamacahut-agi d asnulfu i tt-id-snulfaɣ, mačči si zzman n zik i tt-id-ugmeɣ, s nulfaɣ-tt-id i wakken ad d-iniɣ ayen bɣiɣ nekk, deg-s ad serseɣ tamuɣli-w. D tamacahut tamezwarut, mazal tiyaḍ ad tt-id-tebɛent, ssarmeɣ s kra n win ara tt-yeɣren neɣ ad tent-iɣren ad yaf iman-is deg-sent, ad as-ilint d tansa, d tanilla ara t-yawin ɣer yiman-is.

Ad as-iniɣ i Unaẓur Ṭṭaḥar Ḥuri tanemmirt imi yeqbel ad icrek yid-I tirmit-agi, tanemmirt imi d-yefka afud s wanuɣen. Tanemmirt i mi yessaweḍ ad isers udmawen i wawalen.

Tamacahut-agi ma yella win neɣ tin yebɣan ad tt-iɣer yezmer kan ad tt-yaf di internet, ala dinna i tettnuzu deg www.lulu.com  win ara tt-yekmandin ad as-d-tas ɣer wexxam.

Ahat akka d afella ad d-naf amek ara tt-id-nesiẓreg di Tmurt taqbaylit, i wakken arrac iqbayliyen ad tt-ɣren ad yili wayen ara d-megren.

Irnaten Murad
SIWEL 041653 May 17 UTC

Partager ceci...