Adiwenni akked Belɛid Tamsawt, bab n warraz amenzu n tfaska n tmedyazt n udrar n fad

Adiwenni akked Belɛid Tamsawt, bab n warraz amenzu n tfaska n tmedyazt n udrar n fad

On

TADIWENNIT (SIWEL) – Belɛid Tamsawt d yiwen n yilemẓi, d anelmad deg tsedawit n sṭif, d amedyaz i d-yufraren deg tfaska n tedwilt tis 15 n udrar n fad deg ayt smaɛel s warraz amezwaru. D mmi-s n Tqerbust, agezdu n Tubiret,…