Incendies en Kabylie : Les autorités danoises et norvégiennes saisies

SCANDINAVIE (SIWEL) — Sifaks U Ravah et Achour Saiki, respectivement représentants diplomatiques de la Kabylie en Norvège et au Danemark, ont écrit aux autorités de ces deux pays afin de les interpeller sur les incendies ravageurs que vit la Kabylie, dans l’indifférence des autorités coloniales algériennes.

L’ambassadeur de la Kabylie en Norvège a adressé la lettre au bureau de la première ministre norvégienne, Erna Solberg, ainsi qu’au ministre des affaires étrangères et le ministre du climat et de l’environnement, entre autres.

L’appel du Président de l’Anavad à une aide d’urgence internationale a été notamment traduit dans les deux langues et nous le reproduisons ci-dessous.

En Norvégien :

ET ROP OM INTERNASJONAL NØDHJELP TIL STØTTE FOR KABYLIA

Denne henvendelse er et rop om hjelp.

Det har nå vært brann i Kabylia siden 07.07.2017. Det er allerede registrert dødsfall, hundrevis av hus er brent ned, mer enn en million oliventrær er brent opp og titusener av hektar er herjet av flammene. Luften er helsefarlig, og temperaturen er forferdelig. Vann fra de kabylske dammene kanaliseres andre steder, mens Kabylia – med sine få ressurser for å håndtere katastrofen – dør av tørst.

Til tross for denne ulykken mobiliserer den algirske stat ingen midler til å håndtere situasjonen, verken til å bekjempe branner eller for å hjelpe ofrene.

Alle vet at i Kabylia er det det algeriske militæret som – hver sommer siden 2004 – blir brannstiftere på ordre fra Alger.

Passivitet fra den algeriske kolonimakten foran denne økologiske og menneskelige katastrofe, kombinert med at brannstart – begrenset til kun det kabylske territorium – er blitt samordnet på minuttet, tyder på at hvis den algeriske regjeringen ikke står bak dette, er de i det minste medvirkende. Det dreier seg om en annen form for folkemord.

For ikke å starte grunnløse beskyldninger mot Algerie, ber Anavad (Den kabylske provisoriske regjeringen i eksil) om etablering av en internasjonal undersøkelseskommisjon for å identifisere gjerningsmennene av disse ukontrollerbare branner og deres sponsorer.

I mellomtiden er situasjonen svært alvorlig og krever mobilisering av betydelige ressurser for å slukke brannene og hjelpe ofrene.

Anavad oppfordrer nå alle land til å gi nødhjelp som skal overlates til en ad hoc-organ under FN-regi. Vi blir nødt til å gjenoppbygge ødelagte hjem, og plante 5 til 10 millioner oliventrær for å reparere naturen.

Den provisoriske regjeringen i Kabylia er til disposisjon for et hvert land som lar seg opprøre av at Kabylia er overlatt til sin skjebne mot den algeriske stat. Den algirske stat lar ikke bare være å oppfylle sine internasjonale forpliktelser vis-à-vis sine borgere, men verre, de overlater dem til brann og død. Anavad står klar til å samarbeide fullt ut om forvaltning av katastrofehjelpen. I påvente av svaret ditt, som Kabylia håper kommer umiddelbart, vennligst skjenk en tanke til vårt ubevæpnede, demokratiske, fredelige og svært menneskelig folk. Vårt folk sender Dem sin høytidelige hilsen.

Exile den 14/07/2017

Mr. Ferhat Mehenni, Anavads president

En Danois :

OPRÅB OM PÅTRÆNGENDE INTERNATIONAL BISTAND TIL FORDEL FOR KABYLIEN

Til FN`S Præsident

Til FN´s Sikkerhedsråd

Til Den Europæiske Union og Den Afrikanske Union

Dette opråb er et SOS

Kabylien er siden d.07/07/2017 blevet angrebet af voldsomme brande.

Der er allerede registreret dødsfald, hundredvis af brændte huse, mere end en million oliventræer er endt som aske og tusindvis af hektar skov er hærget af flammer. Luften er kvælende, de høje temperaturer er ikke til at holde ud og de kabylske dæmningers vand er omdirigeret andetsteds, mens Kabylien, blottet for midler til at bekæmpe brandene, dør af tørst.

Trods tragedien, mobiliserer den Algeriske stat ingen midler for at bistå befolkningen i situationen; hverken til at bekæmpe brandene eller bistå med hjælp til de katastroferamte.

Enhver i Kabylien ved, at det er det algeriske militær, som hver sommer siden 2004, har leget pyromaner, efter ordre fra Alger.

Den undertrykkende Algeriske regerings passivitet overfor den økologiske og humane katastrofe, og den kendsgerning, at starten på samtlige brande, som nu hærger Kabyliens territorium, har været koordineret på minuttet, gør det svært at undlade at tænke, at hvis den Algeriske regering ikke direkte står bag katastrofen, er den i det mindste medskyldig. Det er en anden form for folkedrab, den er ved at realisere.

For ikke at fremsætte ubegrundede beskyldninger mod Algeriet, beder den provisoriske kabylske regering (ANAVAD) om dannelse af en international kommission, der kan identificere gerningsmændene bag disse gigantiske brande og deres bagmænd.

I mellemtiden er situationen alvorlig og nødvendiggør mobilisering af store midler for at slukke brandene og lette tilværelsen for ofrene for tragedien.

Det er med dette sigte, at ANAVAD med dette opråb, opfordrer alle lande om at bevilge nødhjælp, som skal administreres af en ad hoc komite, under FN.

Nødhjælpen skal gives for at genopbygge de brændte huse og at plante mellem 5 til 10 millioner olivetræer for at genskabe naturen.

Den provisoriske kabylske regering stiller sig til disposition for ethvert land, som er indigneret over Kabyliens ensomme skæbne efterladt af den Algeriske stat, som hverken lever op til sine internationale pligter om beskyttelse af sine borgere men endnu værre, ofrer dem til ilden og døden. ANAVAD er klar til at samarbejde omkring håndtering af katastrofen, der er ved at finde sted.

I forventning om jeres intervention, som vi håber snart vil ske i Kabylien, beder vi Dem høre dette som et nødskrig fra et fredeligt, demokratisksindet og humant folks om hjælp.

Ferhat Mehenni, Præsident for ANAVAD

I eksil d.14/07/2017

Oversættelse: Achour Saiki

SIWEL 181626 Jul 17 UTC

Laisser un commentaire