YENNAYER (SIWEL) — Wagi d yiwen weḍris i tura Kahina, yiwet n tmeɣnast tilemzit. Terra tajmilt i Racida Ider, i wid yelḥan, wid ṭṭfen imessulta, d wid iqeddcen deg unavad aqvayli uɛḍil.

 

Ulama qqaren tamettut taqbaylit rqiqet tasa-s,ḥninet, wessiɛ wul-is maca tameṭṭut taqbaylit deg tegnitt n ddiq tettadded am wargaz.

Ihi imi tamurt taqbaylit d tin yettwajerḥen d iseggasen-aya, ǧǧlent tyemmatin-nneɣ, uzzlen idammen n watmaten-nneɣ. Lzayer tamesbaṭlit teswaɣ qeḍran d lḥentit maca s yisem n uselway d iɛeggalen n unavad i yefkan laman i Massa Rachida ider. Ih!F kan-as laman nettat ur tesruḥ deg waman. Tbedded am Lalla Fadma n Summer. Win i s-yeslan ad yeccarew. Ad s-nini tanemmirt-im tameqrant; awal-im yesɛa lmaɛna, yesɛa sser.

Ma d aɣref Aqbayli akken nuɣ tanumi, urǧin yebra i ṭbel deg waman. Tanemmirt i yal Aqbayli i d-yeffɣen ar tikli-agi, tikli n tidett, Tikli yettnadin lḥeqq. Tanemmirt i yimeɣnasen d tmeɣnasin, teccurem-d iberdan, tessawalem i tidett, tessawalem i lehna tessawalem i timunent.

Akken nuɣ tannumi, adabu n lzayer amesbatli dima yenwa ad ɣ-d-yili d ugur imi tasebḥit n wass n tikliwin aṭas imeɣnasen d tmeɣnasin i yettwahebsen. Ad as nini ur ttarat s ulawen nwen. Neqqar annerez wala ad neknu. Ihi ttwaḥebsen 100 iɛeda walef, tagi i d taruzi wala kennu.

Ma d wid yebḍan ɣef sin, ljetta-s da ul-is din, ad asen nini d kunwi i ɣ-yeslemden taqbaylit. D kunwi i ɣ-d-yeldin allen yedreɣlen. Teksem-aɣ-d si ṭlam ɣer tafat. Ɣas di lɣerba ulawen ḥebken ɣef tmurt taqbaylit. Tanemmirt i mass Ferhat Mhenni, Hmed Haddag… i yal Aqbayli yesɛan taqbaylit deg ul.

Abrid i d-newwi yessawaḍ,
Ɣurwat win yettaysen,
Ad neddut d unavaḍ,
D win i ɣ-yeldin Allen.

Kahina Y.

Partager ceci...