TAZMERT N UMDAN TEZWAR KRA YELLAN

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Aqlaɣ di teswiḥt ḥercawen, lmut tettili-d yal ass s waṭas, yettmettat umeẓyan d umeqran, argaz tameṭṭut, aṭan agi ur yefferen ara ger yemdanen win yufa ad t-yawi d asfel yernu atan isekker-d tibbura iḍegger tissura.

Ihi icaṭ askeɛrer, ilaq ad nserset allaɣ neɣ deg iqerray neɣ, ad nesseḥbibret ɣef yiman-neɣ d weyyaḍ, acku ma nessider imanen-neɣ ad nessider weyyaḍ.

Tarwiḥt d tezmert  n umdan, tekka-d nniɣ kra yellan, ihi d tin ara ad nsezwir d tin iwumi ara ad nefk azal ameqqran. Iwakken ad nilit d ilelliyen ilaq ad nilit nedder, nezmer wa ad nili nezli lqedd neɣ am udrar.

Ilaq ad neqqimet deg uxxam, ur nettefeɣ ara ḥala ma yella ilaq ad neffeɣ, ma neffɣet ur nettezzi ara deg ubrid aṭas, tixer ad xlun iberdan wala ma xlan yexxamen, ur netettu ara tikmamin wa ad nessirid ifassen neɣ.

Ilaq ad nxememmet ɣef imejjayen neɣ yettqabalen lmut yal-ass mebla allalen ilaqen, anavad agi n lezzayer ur yezmir ara ula ad yesekfu sbiṭarat s tqerɛunin n luksijen, imejjayen agi d imḥadiyen n tezmert neɣ, ahnak sɛeddayen tagnit yuɛren, ilaq ad nerret iman-neɣ cwiṭ deg umkan-nsen.

Ilaq ad neẓret belli atan tagrest tetteddu-d, yezmer ad yeḍru ugar waya ma ur nesseḥbabret ara ɣef tezmert neɣ, ihi skud ur nemmut acemma ur ifut ma d wit yemmuten ad assen-nessirmet talwit akked d tebɣest i twaculin nsen, ma d wid yuḍen ad asen-nessirmet tijjit s lɛejlan, imuḍan agi ilaq ad nbeddet ɣer tama-nsen, ad asen-negret asirem deg ulawen-nsen wa ad as-nekset tugdi, ad as-nini  belli aṭan agi d aḥemmal ad iɛeddi, ad nuɣalet am zik-nni wa ad temlil tassa d way turew.

Yanis At Mɛammer
SIWEL 040940 JAN 21

Partager ceci...