Tavratt n Uselway Ferhat Mehenni : « Tiɣri-w akken ma tellam ad teddum di tikliwin »
ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ  ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ  ⵓⵄⴺⵉⵍ
ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL
GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA
TISSELWAYT
LA PRESIDENCE

 

TAVRATT N USELWAY

Ay yessis d warraw n tmurt-iw aɛzizen,

Asenfaṛ n Timunent n tmurt n Yiqvayliyen d leqdic ɣezzifen, yeɛna-yaɣ akken ma nella. Mači d tamsalt n kra n yimdanen kan (takummict n kra n yimdanen kan), neɣ n kra n tarvaɛt kan, neɣ n walvaɛḍ n taggayt tamettit ad isxedmen amennuɣ i lfayda-nsen kan. Timunent d leqdic n wegdud akkit i iran ad yeṛṛeẓ azaglu n wid i t-iɛefsen. Akka i d avrid n timunent neɣ ma mači akka werǧin ad d-tettili.

Nekkni s imeɣnasen d tmeɣnasin i wezref ɣef Timunent n Tmurt n Yiqvayliyen, ama deg irebbi n MAK ama deg irebbi n Anavad, nessutur-awen-d ad eggem iman-nwen ugar, akken iwata, i umennuɣ-agi amelwi, amennuɣ yufraren (yeftin), iwakken ad tettekkim di tikli n wegdud-nneɣ iḥemmelen talwit d nnif ad yili d iman-is kan mači d ayen nniḍen. Imezwura-nneɣ nnuɣen mgal inekcamen. Ihi, yewwi-d wakkud ula d nekkni ad inili ar weswir n wesfel fkan imezwura-nneɣ, seg 1857 ar ass-a.

Tamurt n Yiqvayliyen d tinna kan i nesɛa d tamurt. D nettat iwumi yessefk ad nmud azal, ad tt-nesnerni, ad nessehviver fell-as seg tyitiwin d wesfatay, timenɣiwin d timhal timsiriyin i iran ad ssexṣeren allaɣen n warraw-nneɣ s tɛeṛvubt d tasalafit.

Ass n 15 Yevrir 2018, ad t-ili tikli tameqṛant di Paris i wesmekti n tnekriwin di Tmurt (1980 d 2001). Ass n 21 Yevrir ad t-ili tayeḍ di Montreal. Ma di tmura n yinig i tellam, ad ken-necdeɣ ad tettekkim akken yebɣu yili lḥal.

Ass n 20 Yevrir, tikliwin nniḍen ad ilint di Tuvirett, Vgayet d Tizi Wezzu. Tiɣri-w akken ma tellam ad teddum di tikliwin-a.

Am yiwen n wemdan, agdud aqvayli yessefk ad yelḥu iwakken ad iveggen i umaḍal akk-it levɣi-s i timunent akken i d-tt-wavder deg Umaktay i nessers ass n 28/09/2017 di Tuddsa n Yiɣlanen Yeddukklen (ONU).
Yessefk ad neddukel, ad nemsetlel, ad niẓwir,

Timura n yinig 05/04/2018

 

Mas Ferhat At Sεid (Mehenni),
Aselway n Anavad Aqvayli Uεdil
Président du Gouvernement provisoire kabyle

—30—

SIWEL 052000 AVR 18

Version en français de la lettre du Président Ferhat Mehenni :

Lettre du président Ferhat Mehenni : « A mes compatriotes kabyles »

Partager ceci...