TAMURT-IW TAQVAYLIT I TESTEƐMER LEZZAYER TAƐRAVT-TINESLEMT

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Nekki d Aqvayli, d Amaziɣ, n Tferka n Ugafa. Tutlayt-iw d Taqvaylit, tamurt-iw d tamurt Taqvaylit, … D acu kan tutlayt-iw tettwagezzer, agdud-iw yettwaḥqer.

Testeɛmer-iyi Lezzayer, Lezzayer tḥettem-d fell-i tutlayt taɛravt d tineslemt, yal ass tvennu di leǧwameɛ…

Di Lezzayer ma tenniḍ-d nekki mačči d aɛrav neɣ mačči d ineslem, yettraju-k leḥves, ad ak-semmin aɛdaw n tmurt, aɛdaw n Rebbi d nnvi.

Tamurt n Lezzayer i yestɛemren tamurt-iw Taqvaylit, tvennu, tessalay di lkaẓirnat d yixxamen n creɛ d leḥvus. Teččur s lɛesker, iǧadarmiyen, imsulta, d wayen-nniden.

Tamurt n Lezzayer i wakken ad tsexmeǧ tamurt-iw Taqvaylit, tewwi-d tulawin-nni ur n-ttuṛebba ara i yettmenḍaren deg Wehran, Belɛebbas, Bsekra, Sṭif, d tamiwin-nniḍen, … Nettwali-tent sveḥ tameddit, fiḥel ma nniɣ-awen-d teẓram akk, fiḥel ad terrem iman-nwen ur teẓrim ara …

Tamurt n Lezzayer, tekkes-iyi tutlayt-iw Taqvaylit, mi kecmeɣ ɣer uɣervaz, nnan-iyi-d kečč d aɛrav d ineslem. Γas ma deg uxxam nheddeṛ s Teqvaylit, neqqaṛ : Aɣrum, Aqcic, Times, … maca di lakul semman-asen : Al xubz, a ṭifl, a nnaṛ…

Tamurt-iw Taqvaylit deg-s kra yella d lxiṛ, maca Lezzayer tamharsant, terra agdud-iw Aqvayli d igellil.

Lezzayer tamharsant tettak-iyi-d lekwaɣeḍ, uran s taɛravt d ciṭ n tefransist tikwal, ma d rriḥa n Teqvaylit ur telli ur d-teddi deg-sen. Zeɛma terra Tamaziɣt d tutlyat taɣelnawt tunṣivt, maca anecta nwala-t d aɣebbar kan s allen.

Lezzayer i yestɛemren tamurt-iw Taqvaylit, tugi azref agraɣlan AFRANIMAN i ugdud-iw Aqvayli, maca di tama-nniḍen, tekkat ɣef uzref-ay i lmendad n Falasṭin d wat Puliẓaryu.

Lezzayer tenɣa irgazen d yimusnawen n tmurt-iw, am : Mulud Mɛemmeri, Ṭaher Ǧawut, Meɛtub Lwennas, Arrac n tefsut Taverkant, d waṭas-nniḍen n yizamulen d yinaẓuren.

Lezzayer tenfa Sliman Σazem, Σebdelqader Reḥmani, Muḥemmed Arkun, Ṭawes Σemuc, Faḍma n At Menṣur, Lmuhuv Σemṛuc, Malek Wari, Ferḥat Mhenni, d waṭas-nniḍen n yirgazen d ttlawin.

Ihi ma tevɣiḍ ad tidireḍ ay Aqvayli, ad tidir tutlayt-ik, ɣas ccmer ɣef yiɣallen-ik, zdi lqed-ik, leslak-ik d leslak n ugdud-ik d TIMUNENT i tmurt-ik Taqvaylit.

Amunan Aqvayli
SIWEL 022320 JAN 21

Partager ceci...