TAMINDAWT D LEƐNAYA I TMURT N LEQVAYEL

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Yeqqar wanzi :  aẓar yetebaɛ tara. D-anzi isenden ɣef llṣas, ur yeseḥnet wakkud imcebel nettidir deg agim-agi id yewwin ayen din n tilufa. Amaḍal wakali ha-ten di ccedda-s. Tinezmarin timeqranin ( Marikan, Rrus, Ṣṣin) yal yiwet tessemsad tuccar-is akken ad terr tayeḍ ddaw uḍar-is. Amizwer  ɣer leslaḥ anaɛur yuɣal am win akken yellan zik  deg lawan n Trad asemmaḍ  gar iwanaken yeduklen n Marikan( USA) akked tadukli n tigduda tisubyatiyin tinemlayin (URSS). Deg tɛjajat-agi id ineɣlan,  timura n tidukla n l’Europe( UE) rran-t aḍar imi tanezmart-nsen tulwa ɣef akken tella zik-nni.

Di tegnit icudden am ta,  id teɣli ilindi tazimḍalt( pandémie) n covid 19 iḥuẓan tadamsa tagraɣlant deg ul. Di ccew yesbek umteddu n tmura, qquren leɛwenṣer id yesemɣayen tanfalit . Yal aɣref inuda anwa tawil iwulmen akken ad iqazem lhemm-agi id yeɣlin ɣef lɣila.

Akka dɣa di tmurt n leqvayel, i wakken as-rran tiseɣlit i wanfufed n coronavirus, tudrin senden ɣef tazmert-nsen. Necfa-d yak amek id begsen-t  si rrif alama d rrif akken ad rran zzerb  i waṭtan-agi. Arrac-nneɣ uɣalen d-amedya , imi ur ruǧǧan-ara allal neɣ taɣtest s ɣur adbu n Lẓẓayer akken ad kkren ɣer uqazem n taluft. Cemren  i yiɣlan-nsen  , sbedden inekcumen akked tiɛassasin zdat  yal taddart, xemden tiwiziwin i waksigem( disinfection) n iderma akked leḥwari. Annect-a yesmektayed tasuddest n-umussu n leɛrac id yellan deg tafsut taberkant n 2001, anda iserdsen n-udabu aẓẓayri yenɣa azal 127 n yelmeẓyan.

Am yal tikelt deg ara tccud tegnit ɣef tmurt n leqvayel, arraw-is tezzin ɣer wayen id ǧǧan lejdud akken ad qablen tiyita i sen-id yewwi lawan. Xudi tamurt ne leqvayel tressa tugdut-ines ɣef tuddsa n leɛrac , yezdin acḥal n tudrin. Yal taddart tebed ɣef iderma. Amteddu n yal taddart isened ɣer tajmaɛt : d netta-t id yesllalayen isuḍaf n wamek ara ddun-t timsal gar imezdeɣ n yal taddart.

Tajmaɛt  amek id aɣ tt-id ǧǧan lejdud tessɛa  ṭṭemman( iɛagalen ara d yefk yal adrum) ɣef yella d -aɣella Lamin n taddart. Tuddsa n leɛrac akked tudrin  yefkan aẓar ɣer leqdim n zzman d netta-t i yeseḥrarben ɣef tamagit taqvaylit  ɣer ass-a n wussan. Yal mi ar ad nulfun timsal yeḥwjen aqazem, ɣer tuddsa-agi i tezzin tudrin-nneɣ. Akka dɣa i tedṛa lawan n nnfaq n ccix Aḥeddad, lawan n uqazem n tiffis deg iseggasen 1940/45, tanagarut lawan n tafsut taberkant deg useggas n 2001.

Ayen irefden igduden akked timura  d-isufar n umteddu id werten ɣef imezwura-nsen. Yal aɣref yesɛa lxesla ɣef acu tsened cetla-s. Tugdut n tmura tutrimin( pays occidentaux) ma yella teffeɣ fell-asen, yezmer lḥal aleqem-ines akken d teḥerfit  di tmetti-nneɣ ur tettaɣ-ara. Akken a nebnu tamurt n leqvayel amek i tt-yesaram wul( d tilellit, d tazerfant) ilaq ljedra ɣer  wuɣur ara tettwelqem txelalt n yimal( n tugdut) d tin n  ljedra n-useklu anaṣli .

Ass-a,  ilaq leqvayel  ad brun i wayen umi qarren isquma n tudrin( comités de village) ur nelli ara d lemri n tuddsa n tudrin-nneɣ. Akken yal taddart ad tezdi ɣer yiman n yiman-is, tawwid a nezzi ɣer usbeddi n tejmuyaɛ am akken i sen-t-ggan llsas imenza-nneɣ. Ala annect-a ara d yerran lɛaz i tudert-nneɣ ar ad yawwin iseɣ i leɛrac-nneɣ. Ahat deg tmendiwat ( leɛnaya) n tmurt n leqvayel ara ad illalen  deg ussan id teddun , ad yeddu deg-s  uwelih –agi.

H@S
SIWEL 201030 JAN 21