ADLES (SIWEL) — Linda Kudac (Lynda Koudache) d yelli-s n taddart n At Bumehdi seg temnaḍt n At Wasif. D tameṭṭut taqbaylit tamenzut i yuran ungal s tutlayt-is yettwagezren, tefka-s azwel  »Aεecciw n tmes », ayen tettxemmim s teqbaylit tura-tid s teqbaylit, teṛza asalu i yir leqyud i yeqnen tulawin di timetti, rnu ɣer waya d tamedyazt tessufɣ-d yakan ammud n yisefra s uzwel  »Lliɣ uqbel ad iliɣ », u deg ussan yezrin terna tessufγ-d ungal umi tefka azwel « Tamacahut taneggarut ».

 

Adlis-agi eyeffeɣ-d ɣer tezrigin Routnahcom, yettnuzu deg akud-adeg tnedlist Ccix di temdint n Tizi Wezzu.
Ddut-d yid-neγ deg tdiwennit-a γret d acu i d-tenna :

Glem-aɣ-d Linda Kudac ?
Linda Kudac, N at Bumedi( At wasif) d tamedyazt, d tamarut, ḥemmleγ tasekla tamaziγt, yerna umneγ yi-s, zriγ tewwid, umazal ad d-tawi amḍiq-is di ddunit.

Anisa i m-d-tekka tayri d beqqu n tira taseklant s ta-nneγ ?
Di tazwara ḥemmleγ ad slleγ timucuha, seg-mi sɛant amawal n teqbaylit tzad d lemɛani talqayin, tettunefk-iyi tegnit ad asen-teslleγ γer yimawllan-iw d temγarin tiqbayliyin. Asmi bdiγ taγuri n tsekla i bdiγ ttaruγ iḍrisen d tmedyazt s tefransist d teqbaylit. Syin, si tullist, ɛeddaγ γer tira n ungal.

D wagi i d ungal-inem wis sin. Segzel-aɣ-t-id s kra n tefyar ?
Deg ungal-agi ta tamacahut taneggarut, d tajmilt i yuγallen i tmedyazt, tamarut, tamusnawt tamavlant Nna Cabḥa Nat Bannen, anda id-yella wawal γef ungal i tura γef tmeddurt-is iwumi tsema tamacahut taneggarut, deg-s tewwid awal γef yimdanen id-temuger di teswiɛin yesefraêen d tid yasagaden rnu tid i d-yesqaqayen γer ddunit.

D acu-t yiswi agejdan n wungal-a amaynut ?
Sarameγ ad yeɛjeb imeγriyen, akken daγen i sarmeγ ad d-yawi ajdid i tsekla tamaziγt sumata.

D acu-ten yisenfaren i d-ttheyyiḍ sya ɣer zdat ?
Llan yisenfaren gar ungal d tulisin, d acu kan bγiγ ad ṭfeγ cwiṭ n lweqt akken ad ten-ɛnuγ.

Akli M
SIWEL 02122031 DEC 16

Partager ceci...