TAKFARINAS, S UMAYNUT-IS LA KABYLIE

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Takfarinas, d acennay, d anaẓur agerɣlan i yessuffɣen taqvaylit akkin i tlisa-ines. Yeḍfer ccna s teqvaylit yerna yeqqen iman-is ɣer waṭas icennayen iqvayliyen  yettwassnen  seg wasmi meẓẓiy. Ayen s wacu i d-yufrar, d aɣaniv n uẓawan iseqdac i tezlatin-ines.

Takfarinas, isem-is n tidet Ḥsen Zermani  ilul ass 25 furar 1958 di Tqesrayin di Lezzayer tamanaɣt. S tezlatin-ines i yettarra tajmilt i Teqvaylit d yidles aqvayli, isezger taɣect Taqvaylit ɣer tmura n berra. tasfift tamezwarut isekles-itt  deg useggas 1976. Azal 19 n walbumen i d-yessuffeɣ. leklip s wacu ixdem asurif ɣer sdat : d « Zaεma Zaεma » i d-yekkan akk timura. 

Takfarinas, s l’klip amaynut i d-yeffɣen taggara useggas iεeddan i wumi isemma « LA KABYLIE » neɣ Tamurt Taqvaylit, anda i yerra tajmilt i yeqvayliyen d tmurt Leqvayel,  yufrar-d  ama s uẓawan-is neɣ imeslayen-is d wamek i t-id-yurar. 

Takfarinas, ɣas akken  seg tikkelt ɣer tayeḍ, yettwasnqad leqdic atrar ixeddem, tikwal senqaden-t ɣef tlufa n tsertit n Lezzayer i yekkaten yal tikkelt ad t-id-tjved ɣur-s. Akken yevɣu yili wawal fell-as, Takfarinas ad yeqqim gar  inaẓuren igerɣlanen i tesεa tmurt  Taqvaylit, netta   irefden idles-is  s zzux gar tmura n leǧnas. 

Am@Sin
SIWEL 051330 JAN 21

TAKFARINAS – La Kabylie (Nouveau clip !) Source – Page Youtube de TAKFARINAS : https://youtu.be/aEeSwm0RwTI

Publiée par TaqVaylit.TV sur Dimanche 3 janvier 2021
Partager ceci...