Rabaḥ Kaddour : « tamedyezt taqbaylit yuli mliḥ uswir-is ɣef wayen iɛeddan ! » (tadiwennit)

Rabaḥ Kaddour : « tamedyezt taqbaylit yuli mliḥ uswir-is ɣef wayen iɛeddan ! » (tadiwennit)

On

TADIWENNIT (SIWEL) — Rabaḥ Kaddour d amedyaz ilemẓi n 26 n yiseggasen, d asdawan yeqqaren tamaziɣt deg Tizi Wezzu, yufrar-d s waraz amezwaru deg tfaska n tmedyezt “Tawwurt n lɛinṣer” i d-thegga tiddukla tadelsant Tafat n taddert At Lqasem, taɣiwant n At Buɣerdan….

Tadiwennit: Ʃebdennur, aselmad n Tmaziγt i wumi yettwakkes wemkan

Tadiwennit: Ʃebdennur, aselmad n Tmaziγt i wumi yettwakkes wemkan

On

TADIWENNIT (SIWEL) — Γas akken adabu amesbaṭli, i yeṭṭfen tamurt n lezzayer i d-texleq temharasa tafransist, yerra tamaziγt d tutlayt taγelnawt, d tunsibt, deg tmendawt-is. Maca mačči iwakken ad telḥu γer zdat. Ugur d akken aselmad-agi yekki deg temzizelt taγelnawt n yiselmaden n…