Asfuggel n wass agerγlan n tutlayt tayemmat deg Uqbu ass n 24 di Furar

Asfuggel n wass agerγlan n tutlayt tayemmat deg Uqbu ass n 24 di Furar

On

TIFRIT  (SIWEL) — Ilmend n wass agreɣlan n tutlayt n tyemmat, Tiddukla Tigemmi n Tefrit, tsujd-d sin isaragen s wazal-nsen, ara xedmen sin n yimeγnasen, imussnawen, i d-yewwin abrid n tezdeg i tutlayt d yidles n Teqbaylit. Wigi d Lɛerbi Yeḥyun s…