TADUKLI SKUD UR NEƔLI

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — D tadukli kan ay iqvayliyen id dwa-s ma ullac yal yiwen ad tezdi nnuva-s. Ar udavu amharsan azdayri, aqvayli d-acengu aken yevɣu yilli. Ur igga amgared ger win yettnaɣen ɣef taqvaylit d win mazal yumen s tizzayrit.

Mačči ḥala imeɣnasen n timunent n tmurt taqvaylit is yellan d-ugur almi iseɛaday-iten di « yal craɛ » yiwen yiwen, ulla d wid id itefɣen di tmesvaniyen n lǧamuɛa, yeɣli-d lḥeṛs fellasen skud mačči d wid yessusmen ulla d nutni i txidas n tmurt tamesvaṭlit n Lezzayer.

Ma yella aɣunzu di tmurt taqvaylit n tefranin n tiselwit ass n 12/12/2019 d-uvedel n tmendawt id yellan ass n 01/11/2020 ur iḥuza ara aṭas adavu azzayri skud aken yevɣu yilli l’ḥal, ivedd-ed berzidan « amaynut » tettwaqvel tmendawt « iveddelen » ɣas akken s wudem asertan ivaned d-aken akal aqvayli yeffeɣ-as afus i tmurt tazdayrit.

Tifranin n tɣiwanin d wegraw aɣelnaw « assemblée nationale » id iteddun ma yella teɣunza-ten-t i tikkelt nniḍen tmurt taqvaylit, d-ayen ar ad iveggenen iw umaḍal d-aken ger Lezzayer d tmurt taqvaylit imurar qerṣen ullac it t-yesduklen.

Ihi, ivegges-ed ad yesɛadi di tmurt taqvaylit tifranin id iteddun akken ivɣu yilli lḥal. Ilmend n wanecta, lḥevs d win yeggunin yal aqvayli yugin ddel d temḥaqranit ɣas ad yilli d win i mazal yumen ad iffek lexṛif ugudi naɣ a tteǧuǧed teqvaylit ddaw tecḍaṭ udavu aɛrav isneslem.

Maca, isfek fellas ad yegzu d-aken aɣref aqvayli maccči d win ara yevrun iṭvel deg aman, amennuɣ ɣaf timunent werǧin as nevru lḥeṛs ivɣun yilli.

Ad veddeɣ ar tama n watmaten ara yeɛaddin di « yar craɛ » ass n 07/01/2021 d yal aqvayli yettwaḥeqren.

Tilelli i Lwennas Lounes Hamzi . Timunent iw agdud aqvayli.

Tamurt Taqvaylit, ass n 5 Yennayer 2021

Acur At Wali
SIWEL 051800 JAN 21

Partager ceci...