Tadiwennit akked umedyaz n Teqbaylit Belqasem Siqadir

IDLES (SIWEL) — Belqasem Siqadir d yiwen seg yimedyazen n Teqbaylit i d tefka taddart n Cerfa, di tγiwant n Tizi n Tlata, tamnaḍt n Yiwaḍiyen, agezdu n Tizi Wezzu, deg tmurt n Yiqbayliyen. D win yekkin deg waṭas n tfaskiwin d temliliyin i d-yettilin deg yal tiγmert n tmurt. Yessefraw γef xilla n temsal d yisental gar-asen : Tayri, Tamurt, Tasertit, d wayen-niḍen.

Deg tazwara anwa-t Belqasem Siqadir ?

Belqasem Siqadir d yiwen n yilemẓi ilul aseggas n 1975, d mmi-s n taddart n Cerfa, taɣiwant Tizi n Tlata tamnaḍt n Yiwaḍiyen.

Amek i d-tufiḍ iman-ik deg unnar-a n tmedyezt ?

(Iḍsa) taswiεt-a mazal ur d-ufiɣ ara iman-iw, acku walaɣ tamedyezt lqay unamek-is, d illel meqqren. Seg tama tayeḍ zemreɣ ad iniɣ, tufa tmedyezt iman-is deg-i, seg akken tt-ḥemmleɣ ugar n wayen ḥemmleɣ iman-iw.

Melmi i turiḍ asefru amenzu deg tudert-ik ?

Mi sεiɣ azal n 18 n yiseggasen (tagara n tayri) maca kra n wayen uriɣ i yiman-iw kan acku qqareɣ-as ahat ixus wayen akka ttaruɣ am akken ḥeqreɣ isefra yin-u.

Γef wacu i tḥemmleḍ ad tessefruḍ ?

Ddeqs n isental: Tayri, timeṭi, tadukli, tagmat, tasertit. Deg tagara-agi ḥemmleɣ ad kecmeɣ deg yisefra i deg tella tuffirt. Llan wid i d-yeqqaren nettḥulfu s tfelsafit deg yisefra-k, ma d nek ur faqeɣ ara s wannect-a.

Amek i tettwaliḍ aswir n tmedyezt Taqbaylit ?

Skud lliɣ di tmedyezt iban kan ad k-d-iniɣ aswir ittnerni ladɣa mi ara nwali aṭas n ilmeẓyen tilmeẓyin kecmen deg annar-ag. Seg tama nniḍen ma tegreḍ tamawt aṭas n yimedyazen i d-yessufuɣen imuden n yisefra d wagi i d ttbut d akken tamedyezt tetteddu ɣer zdat.

Tamuɣli-k ɣef tfaskiwin d temliliyin i d -yettilin ɣef tmedyezt ?

Dayen igerrzen nezzeh. Ttakent afud i umedyaz ad yini isefra yin-s din. Daɣen d tugnatin i deg ttemlilin, ttemyussanen yimedyazen. Ssarmeɣ tabɣest i iεeggalen n tiddukliwin sumata, di tmurt n Leqbayel.

Anwaten yimedyazen n teqbaylit d yiberaniyen i ɣer temmaleḍ ?

Di tefransist drus qqareɣ kan ciṭ Alfred De Musset, ma d taqbaylit llan : Yusef Uqasi , Smaεil Azikiw , Bulifa , Si Muḥ Umḥand akked Cix Muḥend …

I melmi ara d-tessufɣeḍ ammud n yisefra ?

Tagi d tamsalt n tedrimt, teẓriḍ ulac acu iteddun kan akka.

Ahat yella kra i tebɣiḍ ad d-ternuḍ ?

Ad fkeɣ tiɣri i yiqbayliyen ad ddmen taqbaylit s tira. Ilaq ad nesεu tismin mi ara nettwali tutlayin-nniḍen amek tent-ḥerzen warraw nsen-t. Tutlayt d tarwa-s kan i izemren ad tt-seddun ɣer zdat. Ma truḥ am tin iɣaben daɣen d tarrawt-is i ɣef ad d-yili llum d tuzma. Agdud iḥemmlen tutlayt-is irennu-d lhiba i yiman-is

Awal n tagara, swacu ara nfak tadiwennit-a…

Tanemmirt i yal wid (tid) ara yeɣren tadiwennit-a. Tanemmirt i kečč mi d tegreḍ tamawt ɣur-i akked d yiεeggalen n uɣmis Siwel, tabɣest.

Yesteqsa-t Muhubi Akli
SIWEL 181006 Jun 17 UTC

Partager ceci...