Tadiwennit: Ʃebdennur, aselmad n Tmaziγt i wumi yettwakkes wemkan

TADIWENNIT (SIWEL) — Γas akken adabu amesbaṭli, i yeṭṭfen tamurt n lezzayer i d-texleq temharasa tafransist, yerra tamaziγt d tutlayt taγelnawt, d tunsibt, deg tmendawt-is. Maca mačči iwakken ad telḥu γer zdat.

Ugur d akken aselmad-agi yekki deg temzizelt taγelnawt n yiselmaden n useggas 2016 /2017, maca ud yufrar ara, acku drus n yimeḍqan i d-fkan i tmaziγt. Tɛawed teγlift n usegmi tegra-d tiγri i wid yellan deg umuγ n uraju i wakken ad jerden iman-nsen i temzizelt niḍen. Ayen yessewhamen d akken aselmad Ʃebdennur, ijerred iman-is, yufrar-d, maca yella, ulac-it.

Γef waya neqsed-it, nesteqsat i wakken ad yessegzu tamsalt akken tella, deg tdiwennit-agi iyas yexdem Qasi M.

Azul fell-ak, ini-aɣ-d aniwa d kečč ?

Nekk isem-iw B. Ʃebdennur zedɣeɣ di tɣiwant n Hizeṛ di Tubiret, ɣuṛ-i aseggas-aya seg mi i d-iwiɣ agerdas Master di tesnilest tamaziɣt si tesdawit n Tubiret.

Ales-aɣ-d dacu-tt taluft-ik ?

Nekk kkiɣ ilindi di temsizelt taɣelnawt n yiselmaden n uɣerbaz amenzu n tmaziɣt i useggas aɣurbiz 2016/2017 deg waɣir n Sidi Belɛebbas. Maca, ur ɛeddaɣ ara, mačči imi ur wwiḍeɣ ara aswir ilaqen, d imukan i drus yerna aṭas n yilmeẓyen Iqbayliyen i yekkin dinna, daya imi d-ɣliɣ d amezwaru deg umuɣ n uraju (1er de la liste d’attente).

I deffir-s ? d acu i yeḍṛan ?

Deffir-s am akken teẓram, aɣlif n ttṛebga yebɣa ad yessexdem akk wigad i yellan deg umuɣ n uraju alamma kfan qbel ad d-yeldi timsizelt-nniḍen i useggas 2017/2018. Dɣa yeldi-d yiwen n wadeg (plateforme numérique nationale) seg 17 ɣer 29 agi iɛeddan akken ad jerrden iman-nsen akk wigad i yellan deg umuɣ n uraju (liste d’attente) ad fernen anida i bɣan ad xedmen. Deffir-s ad d-yessufeɣ uɣlif tineḍfar (résultats), yal win yettufernen ad iṛuḥ ad yeṭṭef amkan-is …

I kečč tjerrdeḍ iman-ik ? fernen-k ?

Ih ! jerrdeɣ iman-iw di tallit-nni ilaqen, ferneɣ azal n 12 n waɣiren …

Ihi, isaḥ-ikk-id umkan d aselmad n tmaziɣt ?

S wudem unṣib tzemreḍ ad d-tiniḍ ih, maca di tilawt ur yelli i yellan !

Amek ? segzi-d ?

Isem-iw yeffeɣ-d deg wadeg-nni n uɣlif (site de la plateforme nationale), daɣa dinna iyi-d-xebbṛen ad ṛuḥeɣ ar waɣir n Sidi Belɛebbas akken ad iyi-ceyyɛen ɣer tenmehla n Beccar ad ṭṭfeɣ amḍiq-iw d aselmad n tmaziɣt.

 Imi tṛuḥeḍ acu i ak-d-nnan ?

Mi ṛuḥeɣ ar waɣir n Sidi Belɛebbas nnan-iyi-d ulac isem-ik ! fkiɣ-asen lebyan belli ttuferneɣ d aselmad n tmaziɣt deg tenmehla n Beccar, nitni smeɛṛiqen, wa yettak-iyi i wa, tturaren yes-i !

 Ihi tebɣiḍ ad d-tiniḍ d rɛi anwa i rran deg umkan-ik ?

Aya iban ! tamaziɣt akka i as-xeddmen, ad wwten akk amek ara s-kksen amkan akken ad t-fken i taɣulin-nniḍen ladɣa taɛrabt ! acku mi uɣaleɣ ɣer wadeg-nni (plateforme nationale d’inscription) akken ad waliɣ ziɣ, ufiɣ yettwakkes yisem-iw gar wigad yettwaxtaren, maca daɣen ur zmireɣ ara ad jerrdeɣ iman-iw deg temsizelt-a n 2017/2018 !!!

Awal-ik aneggaru ?

– ẓer dacu iḍerrun i tmaziɣt, llan yimsiriyen (racistes) itt-yugin qebbala, xeddmen akk ayen i wumi zemren akken ad tt-ṛṛẓen ur tkeččem ara timnaḍin beṛṛa i tmurt n Leqbayel, yerna d imḍebbṛen imeqranen, wanag amek ara yettwakkes kan akka s sshala yisem-iw nekk irebḥen s wudem unṣib (atan ɣuṛ-wen lebyan) ?!

Yesteqsat Qasi M.

SIWEL 092324 May 17 UTC

Laisser un commentaire