TADDART N  » COLONEL ƐMIRUC  » D ISEΓ N UMENNUΓ ΓEF TAQVAYLIT

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Tasqamut n umussu ufran-iman MAK n taddart  » Colonel Ɛmiruc ( Riki ) d yimeɣnasen n tama-ayi, d wid ixedmen anejmuε s wazal-is ɣef temsalt imeḥvas iqvayliyen n tsertit anda i yella Lwennas Ḥemzi d Ǧamal Azεim. 

Imeɣnasen refden awal s lqeder, anda i d-wten ɣef lḥers udavu amhersan azayri ɣef yimeɣnasen iqvayliyen ama d wid yellan deg lḥevs neɣ wid teṭṭafar teɣdemt tazzayrit. 

Tamsalt ur teqqim ara kan dayi, adavu amhersan yekkat s wayen yezmer akken ad yerr taqvaylit d tmurt Taqvaylit ddaw ucṭaṭ n tiεurebt d tesnislemt. Imeɣnasen, deg wawal-nsen, veynen-d levɣi-nsen akken ad kemmlen amennuɣ ɣef yiqvayliyen yenṭerren s tsertit udavu amhersan azzayri. Deg wawal-nsen akken i t-id-nnan daɣen,  ala timunent n tmurt Taqvaylit i d imsellek n uqvayli akken ad yidir deg tlelli d talwit. 

Amennuɣ ɣef tmurt Taqvaylit, d iseɣ n yal aqvayli ad yennaɣ ɣef timunent-is d useḥviver ɣef tnekkit-is. 

Tilelli i Lwennas d Ǧamal’AzεimTimunent d tlelli i tmurt Taqvaylit.

SIWEL 282338 MAR 21