Asihar : Asarag n Lɛerbi Yeḥyun di tseddawit n Lmulud At Mɛemmer i lmend n wass agreɣlan n tutlayt tayemmat

Asihar : Asarag n Lɛerbi Yeḥyun di tseddawit n Lmulud At Mɛemmer i lmend n wass agreɣlan n tutlayt tayemmat

On

TUTLAYT (SIWEL) — I lmend n wass agreɣlan n tutlayt tayemmat i d-yettuγalen yal aseggas deg as n 21 deg ayyur n furar, amazday n udezdu n tutlayt d yidles n tmaziγt n tseddawit n Lmulud At Mɛemmer, yessudsed yiwen n usarag-askasi akked…

Tajmilt i umeγnas, aneγmas Muḥ Ʃacur Belγezli deg Ugemmun, At Ʃisi

Tajmilt i umeγnas, aneγmas Muḥ Ʃacur Belγezli deg Ugemmun, At Ʃisi

On

AT ƩISI (SIWEL) — Teqqed tasa n uqbayli, aṭas iyaγ yettwanγan n yergazen d lxalat, i irefden anay n umennuγ d timuγnest, deg kra n yijeṛiḍen ad ɛerḍeγ ad heḍreγ γef yiwen n umeγnas aneγmas, i yettwanγan deffir tecḍaṭ n rebrab, wayyi…

22 d aseggas i yezrin γef tmenγiwt n tmeγnast taqbaylit Nabila Ğeḥnin

22 d aseggas i yezrin γef tmenγiwt n tmeγnast taqbaylit Nabila Ğeḥnin

On

ASMEKTI (SIWEL) — Ulac timetti ud nurew ara tulawin i d-yettnekkaren s tebγest, d leḥmata refdent idles d tsertit, ttnaγent γef tlelli d yizerfan. Timetti taqbaylit ula d nettat tekseb ayen din n tlwain refden-t annay n umennuγ, yal ta s wacu….

Sa (7) iseggasen-aya i γ-yeğğa Raḥim, acennay vu taγγect taleqqaqt

Sa (7) iseggasen-aya i γ-yeğğa Raḥim, acennay vu taγγect taleqqaqt

On

ASMEKTI (SIWEL) – I lmend n was agreγlan n tayri, ad nesmekti yiwen n unaẓur Aqbayli, i tewwi lmut d amecṭuḥ, yecna aṭas, aladγa γef tayri , wagi d Raḥim i yettwasnen s tezlit ‘‘eyya-d am iniγ’’ i yexdem netta d tcennayt…