Nekkni d aγref ay aγref ! Sγur Larbi Yahioun

Segmi i d-yecfa umezruy, imezwura-nneγ zgan d imenγi mgal yal amnekcam i d-yuγen tamurt-nneγ. Quvlen-t s yiγil akken kan ad ḥerzen tilelli-nsen u ad qqimen d nutni.

Amek almi ass-a, nekkni s Yiqvayliyen, neggra-d deg riif n umezruy. Ur aγ-d-yettawi ara umeddaḥ di teqsiḍt-is, ala ma yella d tiyita ara d-yewwet seg-neγ ur yelli d acekker neγ d tajmilt ara aγ-yerr. Ayγer?

Aqvayli i d-yecfan i jedd n jeddi-s Masensen i yesvedden -Awanek- amezwaru deg umezruy; Afulay, i yuran ungal amezwaru di ddunit; Aγref i d-yeǧǧan tira taqvurt deg umezruy n talsa… ass-a ur yettuneḥsav ara akk, amzun ur yelli ara. Ayγer?

Aqvayli amsedrar, iɛebba γef uɛrur-is yal idles d yal taγerma i as-d-ḥettmen yiɛdawen-is, almi i yettu idles-is, neγ ahat inker-it maḍi. Ikcem-it ccek deg yiman-is, ikcem-it ccek ula deg tmagit-is: yettwali iman-is d Agrakali, d Afrikani, d Amaγribi, d Azzayri… maca yugi ad yeḥsu s yiman-is d Aqvayli. Dagi i aγ-truḥ…

Ihi ass-a, ilaq ad neḥsu d acu-aγ? Ilaq ad neḥsu s yiman-nneγ dakken nekkni d -Aγref-. Ih, nekkni d aγref ay aγref. Nesɛa tutlayt, nessawal yis-s; nesɛa idles, nettidir deg-s; nesɛa amezruy, nettzuxxu yis-s; nesɛa Anẓar, nettamen yis-s-s; nesɛa akal (tamurt), yis-s nedder, yis-s nessider d igiman n yiseggasen aya.

D annect-a ara aγ-yeǧǧen ad namen u ad nellez dakken nekkni d aγref. Xas neldi tiwwura-nneɣ i yidelsan-nniḍen, maca neqqim d -Nekkni-, d aγref Aqvayli.

D acu kan, ɣer tama n tutlayt d yidles d umezruy, aɣref yesra (yeḥwaǧ) ad yesɛu -Awanek- akken ad yili d aɣlan. Ula d nekkni, ilaq ad neddu deg uvrid-a akken ad d-nsukkes timunent-nneɣ u ad nili d aɣlan am waɣlanen akk yellan di ddunit. Akka kan i nezmer ad nseḥviver ɣef tutlayt-nneɣ taqvaylit, ad neḥrez idles-nneɣ, ad d-yifrir yisem-nneɣ gar tmura, u ad nili d nekkni : d Aɣref Aqvayli… d aɣref n tlelli.

Larbi Yahioun

SIWEL 152045 AVR 18

Partager ceci...