MAK-Anavad : Tasmidegt tamnaḍant n usamer terra tajmilt i tmeṭṭut taqvaylit

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ  ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ  ⵓⵄⴺⵉⵍ
ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL
GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE
ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ
AFRANIMAN I TMURT N IQVAYLIYEN
MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE
TASMIDEGT TAMNAḌANT N USAMER
COORDINATION REGIONALE DE L’EST

 

Ilmend n wass agreɣlan n tmeṭṭut 08 di meɣres, nesseram tafaska tameggazt i yal tameṭṭut taqvaylit, akk d tin n umaḍal s umata.

Tameṭṭut taqvaylit ass-a, tuklal ad as-nerr tajmilt, Ayen i d-nenna fell-as drus, acku d nettat i yeqquvlen aεdaw akken yevɣu yili yisem-is, terẓa ccada n fransa imi tugi azaglu , tajmilt ad tuɣal i Faḍma n Sumar, Faḍma At Mensur, Ṭawes Ɛemruc… tilawin akk yeɣlin ɣef nnif-nsent d yiseɣ n teqvaylit. Tajmilt ad tuɣal i telmẓyin 1980, tajmilt i Nabila Ǧaḥnin, i Katiya Bengana i yettwanɣan s ufus urevrab isneslam di furar 1994. Tajmilt tameqqrant i kra n tmeṭṭut i wumi tettwaqqed tasa-s ɣef tarwa yeɣlin neɣ ijerḥen di Tefsut taverkant 2001. Tulawin icvan tigi uklalent tafaska yal ass, mačči ala azgen n wass deg useggas.

Tajmilt i tmaɣnasin n MAK-Anavad yugin azaglu, yugin acengu azzayri imi llant yal ass deg unnar ,quvlent tamḥeqranit mebla tugdi, quvlent adebbuz s yifassen d ilmawen d wallaɣ yeččuren, tajmilt i Nna Nwara tayemmat n tmaɣnasin d imeɣnasen n MAK-Anavad, xas ma meqqret di leεmar d acu kan tettili ɣer yidis n umennuɣ. mačči d tin i wumi yezmer ad yeḥves waṭan neɣ temɣer d ubulis n lεar.

Tajmilt akk i tmeɣnasin tilemẓiyin n MAK-Anavad i d-yernan sser i umennuɣ s tevɣest n war tugdi i timunent n tmurt n iqvayliyen gar-asent : Racida, Talsa, Kamira, Sakina, Nina, Sarah, Tasedda d waṭas n tmeɣnasin nniḍen i yeccebbiḥen deg teqvaylit.

Ass-a di MAK- Anavad tameṭṭut tesεa amkan-is, tettak-d tikti-s, tettiki di yal rray neɣ awal ara yeddem umussu n MAK-Anavad.
Teghzi n tudert i tmeṭṭut taqvaylit.

Tafaska tameggazt i yal tamɣart, yal tayemmat, yal tilemzit.

—30—

SIWEL 082350 MAR 18

Partager ceci...