LWENNAS ḤEMZI, TAQVAYLIT D YISEΓ

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL)  — Lwennas Ḥemzi, mmi-s Makuda, d mmi-s n Teqvaylit i d-turew s lqedd d yiseɣ d tfenṭaẓit. Ass-a, d ass 122 deg mi yella deg Lḥevsn temhersa di Lezzayer tamanaɣt ar ass-a mazal ur iεedda ara ɣer uxxam n teɣdemt. 

Lwennas, d ilemẓi yeɣra yerna yefhem, yettnaɣ ɣef yizerfan d tlelli n uɣref ideg i d-yekker, yettnaɣ s talwit, amrig-is ( sslaḥ-is) d tikti i yettawi deg uqerruy-is anda yebɣu yili. D netta i yessawalen i yiqvayliyen ad εeqlen iman-nsen d aɣref, ad walin udem-nsen deg lemri, d iqvayliyen. Werǧin yukir neɣ yexdaε. Lhem-is, d tilelli n tmurt Taqvaylit. 

Lwennas Ḥemzi, yettwacleqef di Tizi Wezzu, azekkuya, rran-t deg lḥevs amesbaṭli !  Nwan ahat dayen ara as-yekksen tiktiyin yesεa deg uqerruy-is neɣ ad tent-yeǧǧ, ad tent-yerr di ṭṭerf. Lwennas Ḥemzi, mačči d win yettaǧǧan deg tiktiyin-is neɣ yettaǧǧa amannuɣ di tlemmast n uvrid. Imesvaṭliyen, ilaq ad ẓren belli, kra wass yerna deg lḥevs tettnerni deg-s tevɣest d levɣi deg wul-is, yal ass yettamen s tlelli n tmurt Taqvaylit, ad d-yaweḍ wass-is ad tt-nidiren akk yiqvayliyen. 

« Akken yebɣu ɣezzif yiḍ, leqrar-is ad yali wass. » Lwennas, am wass-a ad d-yuɣal ɣer twacult-is, d ilelli acku d win yessawalen i tidet, d win yumnen s tikti-ines ur yezmir ad tt-yerreẓ la udavu amhersan la win i t-yecvan. Avrid ideg yella Lwennas, d avrid n tidet,  yenǧer yerna yessawaḍ ɣer yiswi. 

  • Akken ma nella ɣer yidis umeɣnas Lwennas – Ḥemzi.
  • Γer yidis imeɣnasen yettidiren tiswiεin n lḥers n udavu amhersan.
  • I Tlelli d tmunent n tmurt Taqvaylit.

Ama@sin
SIWEL 052120 FEV 21