Lɛeslama s wid i d-yussan, i d-yewwin amud n wurfan i nekni yessaramen talwit !

TAKRUNIKT (SIWEL) — A Lɛeslama s wid i d-yussan, i d-yewwin amud n wurfan i nekni yessaramen talwit ! Am win akken yeffeɣ laɛqel, deg lejmaɛ yekkes ɛeryan. Adabu azdayri ihaj, yemmexlel. Yettmuğ deg tlemmast n yilel, am uɣerrabu yeflan, sya i sya tekkend waman. Ilaq kan ad d-yaf amek ar ad yeḥbes tikli ɣer timunent n tmurt Taqbaylit. Taneggarut-is, s ufus-is ilaq ad t-id-yini, d tin i d-yussan sɣur kra iqemmacen, yellan yakan qqumcen, ssaramen ad squmcen wid yebdan tikli ɣer tegnitt n talwit akked tlleli.

Tamurt Taqbaylit t-tteddu ɣef iḍarren seḥḥan, tekki ɣef tugat ğehdent, tettkel ɣef tarwa-s At wallaɣ yeṣfan iferzen. Abrid yenğer ar zdat, imal ɣef trres timunent, agdud qrib at yidir. Amusu Afraniman Aqbayli yejba i tɣaltin, yides yedda uɣref aqbayli deg ubrid am yiwen. Aya, yezga-d d ticcekreḍt deg ugerjum n wid iḥekmen Lanğiri. Akken wwten ad tebleɛ tcekreḍt-nni, d tadimt i d-tettuɣal ɣef turin fell-asen, asnufes ulac.

Warğin, leḥkem amesbaṭli, yerğa tagnitt-a. Asmi akken i d-illul l MAK, ɣillen ulac deg-s. Way-gar-asen, ladɣa, ssefrawen qqaren, ssaramen tteklen, beli s ufus n kra n yeqmayliyen, Amusu n L MAK ad yeḥfu, ad yezlu iman-is s waccaren-is. Ṭeẓ! Akked d ṭeẓ, i d asen terra tarwa Taqbaylit, l MAK, yewwi-d abrid n tlleli, yides ddan iɣallen yedduklen deg ubrid n tafat akked tlleli. Ulac win ar asen-ibeddlen rray, i mi timunent bnan fell-as acḥal d aseggas aya.

Ihi, deg usḥuckel-ines aneggaru, Adabu Azdayri, akked d kra n yemdanen n lḥif ssnulfan-d yiwen uyennat. Yiwen, amek akken tura! Yiwen akken n Wagraw, iwumi sseman : Agraw i Teqbaylit. Agraw yesɛa yiwen n yiswi. Taṛuẓi n l MAK, akked d usenqes deg tayri sɛan yeqbayliyen ɣer l MAK, segmi i d-yennulfa deg tefsut taberkant i d aɣ-ijerḥen merra.

Acu kan, taqbaylit-agi ɣef yettnadi Wegraw-a, macci d ttin ɣef ttnaɣen yal ass illeliyen n trmut Taqbaylit.

Agraw-agi deg wahil-ines, ad yeqqar tamurt n Leqbayel d aweɣzi ad teffeɣ Lanğiri. Tamurt n leqbayel ad teqqim d tigzelṭ, tenṭeḍ i lebda ɣer yeɛdawen. Ulac din, ulac inebran d wid i d aɣ-yefkan buṭas d leflas, segmi i d-kecmen am ssus, tessen sefrurugen deg wadif n tnaslit. Meḥsub, ma yehwa-awen, nezmer a d-nini Taqbaylit-a d taccematt, tellufḍa nnig wakken i d at-yessemsex udabu aɛerbub.

At tmenqas, tuli-ten tatut, wissen ahat ma yella ad sefḍen memmu akken ad walin tidet uqbel ad yeḍru uɣuru-nniḍen, neɣ akka ar ad teddun am Buxus, deffir n wid i d asent-iḥeccun s yibeddi.

Racid Ḥituc
SIWEL 071034 Mar 17