8 di meɣres, macci d ass n tmeɣra acku tameṭṭut deg-umaḍal, tenḥaf ar iḍ-a. Di yal tamurt, llan iɣallen n tillas i inekẓen di leqder n tlelli n tmeṭṭut . Win izmern ad ikkes i wiyiḍ ayen yettnadi i yiman-is?

Sɣur Buɛziz u Cebbi, Aselway n umussu Afraniman i Tmurt n Iqvayliyen (MAK)

 

8 di meɣres, macci d ass n tmeɣra acku tameṭṭut deg-umaḍal, tenḥaf ar iḍ-a. Di yal tamurt, llan iɣallen n tillas i inekẓen di leqder n tlelli n tmeṭṭut . Anwa i izmern ad ikkes i wiyiḍ ayen yettnadi i yiman-is ?

Ass yecvan ass-a, ad d- nemekti d akken : meskud argaz yekka-d sufella, ur yemgada ara d tmeṭṭut, iseɣ ad iɣunzu talsa.

Yessefk ad-nveddel tikli d tumɣli. Tameṭṭut tuklal leqder imezgi macci d leqder inevgi. Amennuɣ ad yili yal ass, macci yiwen wass i useggas.

Lezzayer taɛravt tasnislemt, ur terri ara azal i tmeṭṭut ur newwiḍ ara d amdan deg yisuḍaf n uwanek azzayri. D awezɣi ad yali wass ɣef tmurt yerran azaglu i wezgen n tarwa-s.

Tameṭṭut tamaziɣt s umata, ur telli ara ddaw uḍar mi llan Imaziɣen ar yiman-nnsen. D imnekcamen d iduva imesvaṭliyen i d-ǧǧan , i yeẓẓan miḥyaf mgal tulawin di Tmurt n Tmazɣa.

Ur telliḍ d menwala Azal-im meqqer.
D yelli-s n Kahina S tfenṭazit hdeṛ.
Imawlan n Tmazɣa si zik gan-am leqder.

Tamurt n Yiqvayliyen ad-tessiked s snat wallen, ad-tevded ɣef sin iḍarren, ad tafeg s sin wafriwen, ad-tt-vnun sin ifassen, ad tt-id-ḥellin sin imeɣnasen : Taqvaylit d Weqvayli.

Amennuɣ-nneɣ ɣef tlelli adif-is d-taqvaylit, lsas-is d-tugdut. Tamurt n Yiqvayliyen ad tezdi lqed s warraw-is i meṛṛa. Deg-s amkan d leqder i yal yiwet, i yal yiwen. Ulac win neɣ tin ara d-yekken nnig wayeḍ. Argaz d tmeṭṭut mgadan deg yizerfan d waɣanen.

Aɣref aqvayli ad yidir di teɣdemt, di talakt , di tegmatt d tgada. Akka i d taqvaylit, d ta i d tugdut. D wa i d azekka n tirga-nneɣ.

Buɛziz u Cebbi, Aselway n umussu Afraniman i Tmurt n Iqvayliyen (MAK)

Partager ceci...