IVEDDI ƔER TAMA N YIMEƔNASEN N WAT ƐEBBAS

AT ƐEBBAS (SIWEL) —  Asmil n yiveddi ɣer yidis n yimeɣnasen n Wat Ɛebbas, iger-d tiɣri i Yiqvayliyen d Teqvayliyen ad d-kkin(t) s tugget deg ugraw ara d-yilin deg wass n 11 di meɣres-agi, sdat n uxxam n teɣdemt n Uqvu.

Tigawt-agi d iveddi ɣer tama n yimeɣnasen n temnaḍt n Wat Ɛebbas, Ṣufyan Wali akked Ɛetman At Ɛmaṛa, i ɣer i d-yessawel uxxam n teɣdemt, ad d-curɛen, seld mi yettwawexxeṛ tikelt iɛeddan.

« A wid illan di rrif, tagi d tamsalt n nnif ». Akka i tekfa tiɣri n usmil n yiveddi ɣer yimeɣnasen n Wat Ɛebbas.

[email protected]
SIWEL 101038 MAR 21