DDΓEL D LEḤQER UDAVU AMHERSAN MGAL AMEΓNAS NABIL BUSKIN

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Ameɣnas Nabil Buskin, d win iɣef iεedda lbaṭṭel sɣur tamsulta tamhersant i t-yeṭṭfen di Lezzayer tamanaɣt ass-nni lǧemεa deg tikli anda i d-ttefɣen yizzayriyen yal ddurt.

Akken i nwala ɣef tewlafin, tamsulta tazzayrit tettεedda ɣef Nabil Buskin, dayen i d-ibanen ɣef tfekka-s, d cwami timeqqranin. Anect-a yesbgen-d ddɣel d leḥqer.

I zzyada n yisalen, ad d-nuɣal deg tseεtin i d-iteddun s telqey ɣef wayen i as-yeḍran.

SIWEL 282320 MAR 21