BILAL ḤAMIṬUC D AMEƔNAS N TEQVAYLIT DEG TUQQNA TASDAWANT N VGAYET SSAWELEN-AS-D  AD IΕEDDI ƔER UXXAM  TEMSULTA TAMHERSANT N VGAYET (COMMISSARIAT )

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) —  Imeɣnasen imunanen n Teqvaylit rsen ɣef tiṭ n temsulta tazzayrit tamesvaṭlit ladɣa taggara-yi. Γas ma tessuffeɣem-d tuccar-nwen, d acu kan imeɣnasen n Teqvaylit, d wid yesεan tiktiwin zeddigen irefden amunneɣ s talwit. 


Akken Ma nella, ɣer yidis n Bilal Ḥamiṭuc, ameɣnas n tisas d yiseɣ.

SIWEL 301630 JAN 21

Partager ceci...