« Azul » neɣ « ssalam » ?

TIKTI (SIWEL) — Aṭas n watmaten Iqbayliyen, tɛifin « Azul », am akken d rregmat neɣ am akken d awal amcum. Ḥemmlen ad ssawalen s « Ssalam »,  ɣur-sen d awal ifazen γef « Azul ».

Ansi i d-yekka waya ?

Widak, d wid i yessexlaḍen ger ddin n lislam d tutlayt n taɛrabt. D widak i iɣillen ad ten-iḥemmel yillu (Ṛebbi). Ad yennerni ccan-nsen deg tmetti. Umnen s wayen i ɣran di Llakul n Lezzayer yeḥfan. Ttwakelxen yimawlan-nsen, mi d asen-nnan belli ineslem n tidett d win i yuɣalen d Aɛrab, d win i ten-icuban.

Di tidett, awal n « Ssalam » yekkad seg waɛraben, uqbel lislam, mi ttnaɣen am Iweḥciyen, ger teqbilin, msefhamen gar-asen, ma mlalen deg uzniq, ssexdamen awal n « Salam alikum » i wakken yal yiwen ad yawi abrid-is bla amennuɣ.

Anamek n wawal ssalam d talwit, ulac ayen nniḍen akk deg-s, ma d awal Amaziɣ Azul, azal-is meqqer aṭas. Azul d isem uddis, deg-s sin wawalen:
az (vient) – ul (coeur) = azed ɣer wul-iw.

Ma a s tiniḍ i yiwen « azul », tenniḍ-as « iya-d ɣer wul ». Ihi am akken d azamul n talwit, tayri, laɛnaya, tagmatt, tidett. Deg-s aṭas n tɣawsiwin yelhan. Mačči « azul » yif « ssalam »?

Aṭas n wid d tid, ur neẓri ara belli awal n’’ssalam’’, mačči n taɛrabt, yettwakes-d seg tutlayt n wat israyil seg tɛebrit ‘’Calum – shalom‘’.

D acu tennam ay iqbayliyen ? Win neγ tin i yesɛan tamuɣli-nniḍen, yezmer ad yaru deg uɣmis-agi s teqbaylit.

Slimane Hallah

SIWEL 031724 Apr 17

Partager ceci...