Awal n Yusef Meswaf, Amasay n MAK-Anavad di Tama n Wenẓul, i wid d-yusan ad lḥun di Tuvirett
GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLEMOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

MAK-ANAVAD

COORDINATION RÉGIONALE DU SUD 

Ass n 20 di magu, amussu MAK-Anavad yessawel-d akk iqvayliyen iwakken ad asen ɣer Tuviret, wa ad suɣen « Tuviret d Taqvaylit ».

Ass n tikli nwala aṭas n yeqvayliyen i d-yerran i tiɣri-agi, usan-d di yal tama, ama si Tizi-wezzu, Vgayet, Vumerdas, Stif, di yal tiɣmert usan-d, iwakken ad ttikin di tikli, maca adavu amharsan n lezzayer yessexdem akk iɣallen-is i yiwen yeswi kan, ad yerreẓ tikli n 20 di magu.

Aṭas ibarğen i yellan, ama sɣur timuslta, ama sɣur iğedarmiyen imhersanen, ḥevsen-d deg yiverdan tikuryas, wwin lɣaci ɣer lkumisaryat. Wten-ten, regmen-ten acku rran-d i tiɣri n MAK-Anavaḍ. Nwala di tuviret, amek timuslta n lezzayer tezzuɣur imeɣnasen deg yiverdan, tekkat-iten, wa zzin-as, wa wten-t, ulac acu ur xdimen ara. Adavu azayri Yewwi-d allalen d ipulisiyen si yal tama. Azal n 15 000 n yimsultiyen i yessexdem iwakken ad yerreẓ tikli taɣelnawt taqbaylit.

Γas akka yella leḥris d tyita, yerna nevna fell-as, maca aṭas n iqvayliyen i d-yusa-n iwakken ad lḥun, wa ad d-inin Tuviret d Taqvaylit. Adavu n lezzayer yeẓra amer tella-d tikli, Amussu n MAK-Anavaḍ ad yaẓ ɣer zdat, ad yerveḥ lɣaci. Adavu yeẓra d akken Tuviret d tabburt n tmurt taqvaylit, dɣa ad yexdem ayen umi yezmer iwakken ad yerr tuviret d Taεravt.

Aṭas imeɣnasen yettwaḥevsen, ččan tiɣrit, slan i yir ameslay, slan i rregmat maca ṭṭfen di nnif n teqvaylit, ugin ad knun zdat umesvaṭli.

S yisem-iw, s yisem n yimeɣnasen n tuviret ad iniɣ tanemmirt tamuqqrant i wid i d-yusan ɣer Tuviret ass n 20 di Magu. Ad ssiwdeɣ Azul d ameqqran i yimeɣnasen d tmeɣnasin yeţţwaṭṭfen, yeččan tiɣrit, iqevlen rregmat, maca werğin ad knun.

Ad iniɣ, mazal ad nuɣal ɣer Tuviret, ad d-nini tuviret d ayla-nneɣ, tuviret d akal-nneɣ, yiwen ur yezmir ad ɣ-tt-yekkes. Tuviret ad teqqim d Taqvaylit, ad nuɣal i tikkelt-nniḍen ɣur-s, ur nεeggu ara alama nessaweḍ ɣer yiswi-nneɣ, iswi n yiseɣ, iswi n tlelli, iswi n timunnent.

Tanemmirt-nwen
Yusef Meswaf, Amasay n MAK-Anavad di Tama n Wenẓul
SIWEL 250954 May 17 UTC

Partager ceci...