Awal γef Malek Mennic, mmi-s n Yimceddalen yessulin azal n tutlayt-ines

IDLES (SIWEL) — Tamurt n Yiqbayliyen d tin i d-yefkan aṭas n yimyura i yessulin azal-is, cebbḥen tutlayt-is, gar yirgazen-a mass Malek Mennic, i d-tefka temnaḍt n Yimceddalen seg ugezdu n Tubirett, d amaru, d amsizreg, yufrar-d gar terbaɛt tamenzut n yiselmaden n tmaziγt, yura ayen di d adlis, d bab n teẓrigin « Asirem ».

Malek Mennic, d win i d-yusan γer tudert, deg n ass n 27 deg ayyur n yulyu aseggas 1963, deg  Yimceddalen, agezdu n Tubirett, di Tmurt n Yiqbayliyen.

Deg useggas-a n 63 Iqbayliyen yecban Muḥend Ulḥağ, Besɛud Muḥend Aɛrab, Ayt Ḥmed , Ṛeḥmani Ʃebdelqader d baba-s n ucennay amḥaddi n Teqbaylit Ʃmiruc n At Leqser n temnaḍt-a n Tubirett, Si Lḥafiḍ d wiyaḍ, ffeγen s-amadaγ γer ṭraḍ mgal arbaɛ n wejda i yeglan s wugar n 400 d ameγras d aqbayli, ar ass-a ttwattun.

Mass Malek Mennic, d yiwen gar yiselmaden imenza, i d-yufraren deg uselmed n tutlayt-nneγ. Deg useggas n 1995  iwemi yettunefk yisem n Dda Lmulud At Mɛemmer.

Yura ddeqs n yimawalen d yidlisen n ulemmud s tutlayt tayemmat, asegzawal, d wungal umi yefka azwel ‘’Tayri d Tezγint‘’, yessufγed ar tura 11 n yidlisen, rnu γer waya d ameγnas n yizerfan n umdan, d anemḥal n teẓrigin Asirem.

Akli Muhubi
SIWEL 241813 Feb 17

Laisser un commentaire