CEMMINI/AT WEɣLIS (SIWEL) — Anay aqvayli refdent imawlan-is seld kuz wussan ɣef umuli wis mraw-sa(17) n Maεtub Lwennas d-igren tiɣri i Tagduda Taqvaylit send aḍlab ucmit is-d-ssudsen icenga n tuddert ur nerra ara tamawt d-akken d ţafka-s kan i-ḍelben maca iziɣer-is arewwaɣ ilelliyezzuɣer-i-tt waḍḍu ar turrin n yal yiwen yerran azal n tixxutert n timad-is d-AQVAYLI.

 

Seld izumal ideg ara d-nebder Imazɣan, Uleḥlu, Zeddek Mulud, Xelwi Lwennas, Aεli Ʃemran d Wakli D, Bujemεa Agraw d-izzaknen aguccel-ines ar tama n tmentilt tuɣdimt mi yulles zzat n uzayez-ines i tefyirt « NEKK D-AQVAYLI MACCI D-AZDAYRI ».

D Ferḥat Targgi(Targui) anaẓur ameɣnas ilemẓi i yerran ɣef tuyat-is anay n wuɣlan aqvayli is-yerra Unaruz Aweɣlis yiwen n umeɣnas abuḍ n tuqqna tameɣnast At Weɣlismelmi kan tebda tmeɣra i-d-yessudes wexxam n yilmeẓyen n Cemini.
Anay aqvayli trefdi-tt tarwa-s s-leḥmala d yisseɣ zzat n uzayez yeţsuɣɣun asirem n tuddert berra i tesnaraf Tazdayrit taεrabt-tasnislemt d-isseɣlayen takriṭ melmi kan d-yulles ucennay i taɣect-nni n « Ibbaεtiyen », taɣect n uvavat n uɣelnaẓri aqvayli Ferḥat At Sεid i-d-yewwin ɣef wid i-yerran aɣ-rren d-aεraben d-imsexraben iɣ-yesseftutsen tanaya is-i-d-zegren imenza-nneɣ nger iɣ-tgguni talsa.

Dɣa tezzi-d nnuba n terbaεt n can d uẓawan atrar, tarbaεt d-isegrew uselmad Mass Lḥassen iwumi ara nner tajmilt d-ţameqrant ɣef kra n wakud yessefk di leqdic azedgan yessalay, Iyessemɣay deg wulawen ttuɣ tussist n tallast ideg i-tt-yezder umhersan ur nelli tafrit alla iw-ukraḍ d-ţmenɣiwt.

Mussa Cabbur d yiwen ilemẓi aqvayli d-ameɣnas ar tama n watma-s yessuturen azref n ufraniman i tmurt-nsen taqvaylit d-acennay n terbaεt yessekren ajajiḥ deg uzayez s-uẓawan n tmes d isefra n wamman.
Akken kan ad nner tamawt Mussa yesbur anay n wuɣlan aqvayli akken ad izzaken timad n tmagit-ines sdergen icenga i-ţţemsazzalen ɣef ubaɣur aggag n tmurt i-d-yefkan i talsa alla inazbayen.
U-terna ad yefk amedya n ilemẓi aqvayli,imserri n tugdut, yeffuktin i ţaɣɣen amyizwer s-aswir aflay ɣas ulla deg idles amaɣrad.

Ar taggara anay aqvayli yuɣɣ irebbi n tugna i-d-yesgerwen imsudsen.

Ansalli amagrad s-tejmilt imerra imuɣan n tmentilt tuɣdimt deg umaḍal, d-ţsuta n tafat yeţţawin inzi « eǧǧ-ttaɣ avrid a-nεeddi ; iwumi iɣ-tuggadem ».

AD YIDIR UΓLAN AQVAYLI.
AD TIDDIR TMURT N YIQVAYLIYEN.

Anaruz Aweɣlis.

Partager ceci...