ASS-A, AZEKKA ΓER YIDIS IMEΓNASEN N UFRANIMAN N TMURT TAQVAYLIT

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Kra n tseεtin ɣef tikli n 20 yivrir ara yilin deg Vgayet, Tuviret, Tizi Wezzu; imeɣnasen n ufraniman i tikkelt nniḍen εeddan di Teɣdemt tamhersant deg Uqvu.

Iqvayliyen d yimeɣnasen nniḍen i yerzan ar Uqvu akken ad ilin ɣer yidis Maǧid At Ṭaleb, Arezqi Ḥiǧa, Dinur Redwan d Bilal Ɛemmuri.

Adavu amhersan, yesvan-d taggara-yi tuccar-is mgal imeɣnasen n tmunent n tmurt Taqvaylit akken iqbayliyen ad rewlen ɣef timeɣnest d umennuɣ ɣef taqvaylit. Tasertit i iseqdac udavu mgal imeɣnasen imunanen iqvayliyen mačči dayen ara iḥevsen imeɣnasen d yiqvayliyen s umata ur ttnaɣen ara ɣef tlelli-nsen.

Tiqvayliyen d yiqvayliyen, yuwi-d ad ilin ɣer yidis imeɣnasen iɣef i d-yeɣli lḥers ladɣa am Lwennas Ḥemzi d Ǧamal Azεim i mazal deg lḥevs amhersan akked wid mazal ttcaraεen deg teɣdemt n lezayer tamheesant.

Γer yidis imeɣnasen n ufraniman n tmurt Taqvaylit.
Tilelli i Lwennas Ḥemzi d Ǧamal Azεim.

SIWEL 192330 AVR 21