Asnummer (remerciements) n uselway n unavad aqvayli uεḍil, Mass Feṛḥat At Sεid
ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL
GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

LA PRÉSIDENCE

ASNUMMER – REMERCIEMENTS

I kunemti d kunwi i d-yerran awal i tiɣri n Wefraniman-Anavad ar tikliwin n 20 di yevrir 2017, ama di tmurt neɣ di Fṛansa,
I kunemti d kunwi i d-yennan “IH” i umaktay n wefraniman i teqvaylit i d-yessewjed unavad aqvayli uεḍil,
I Kunemti d kunwi i d-yennan “IH” i timunent n tmurt taqvaylit

Tessawḍem nnig 450.000 yidwen i telḥam deg verdan ɣef teqvaylit i d-yessawlen

S yisem n Wefraniman-Anavad, s yisem n unavad aqvayli uεḍil d uneɣlaf-is amenzu, Mas Lḥasen Uziyan,
S yisem-iw d aselway n unavad aqvayli uεḍil,
A-wen id-iniɣ akken ma tellam : TANEMMIRT !

Tanemmirt nniḍen i tmeɣnasin d imeɣnasen i iqedcen deg iḍ deg wass i wakken anessali s tfenṭazit tikliwin-a.

Amennuɣ ittnernay !

Mas Aselway,

Feṛḥat At Sεid (MEHENNI)
Imenfi, 21/04/2017
SIWEL 211008 Apr 17 UTC