Aseskel n wayen d-yenna uselway unavaḍ deg tmenna-ines n 15 di Yulyu

WEBCAST (SIWEL) — Aselway unavaḍ aqvayli uεḍil yemmeslayed iḍelli n 15 di Yulyu di Siwel, anda d-yuɣal ɣef twaɣit n tmes ixedmen ayen ur iqebbel wallaɣ di tmurt n yeqvayliyen. Ha-t-an acu i d-yenna :

Azul fell-awen

Liḥala deg i tella tmurt taqvaylit tessagad, neɣ tettṛuzu ifadden n kra. D acu, nwala tilawin d yirgazen vedden-d am yiwen n umdan iwakken ad qavlen times i isker weɛdaw iwakken ad aɣ-irreẓ.

Ur nesɛi tugdi deg wayen illan. D acu, nekkini ad isineɣ azal i yal yiwet d yal yiwen n wid i d-i kkren ttennaɣen mgal times, ɛawnen iwakken ad tt-sexsin, iwakken ur ṛeqqen ara yixxamen, iwakken ur ṛeqqen ara yimdanen. D tayi i d tagmat, d wayi i d aɣlan aqvayli ;
d udem yerṣan, d udem zeddigen, d tafenṭazit n teqvaylit.

Nekkni d aɣref yesnen azal n tdukli, ɣas adavu azzayri, awanek amhersan n Lezzayer d win ivɣan ad aɣ-isreɣ d imudduren, d win ivɣan ad aɣ-yeğğ i llaz, d win ivɣan ad aɣ-ineɣ akken ma nella.

Mmuten 3 n yimdanen ; ad ɛezziɣ tiwaculin-nnsen ; tisfi-nwen d tisfi-nneɣ akkit ; ɣas akka, amennuɣ ilaq ad ikemmel. Lezzayer mačči d tin ara aɣ-iɛiwnen, mačči di « la mission »-ines, mačči deg uvrid-is akken ad aɣ-tɛiwen ; nettat d timeṛziwt kan ay tessen deg-nneɣ.
Almi d asmi d-newwet deg wakken Lezzayer ur texdim wayra i tmurt taqvaylit, d wamek i d-nnan belli ha-ten-an ciyɛen-d iserdasen akken ad ɛiwnen lɣaci akken ad ssexsin times. Serɣen-aɣ yakkan, newwa yakkan ; d acu ara sexsin tura ? Ur d-iqqim wayra ara sexsin.

Ad d-ɛiwdeɣ i tikkelt-nniḍen tanemmirt i wid akk i iqeddcen iwakken ad ɛiwnen ixxamen i iṛuḥen ad rɣen, imdanen i iṛuḥen ad mmten. Ma d wid yemmuten, nettara-yasen tajmilt, tiwaculin-nnsen aqlaɣ yid-sen.

Ayen i d-iḍran ussan-a, yewwi-yaɣ-d, fell-anneɣ nekkni, Anavad Aqvayli Uɛḍil, iwakken ad nverreḥ belli tamurt n Leqvayel « est en état de catastrophe écologique du fait d’un crime d’état de l’état algérien, de l’état colonial algérien. »

Neẓra belli d iserdasen i ifkan times ; tamurt taqvaylit terɣa. D acu, wid ur yesɛin ara deg allaɣen-nnsen, wid yewwi kan lekruhiya n uqvayli, i ivɣan ad aɣ-sserɣen d imudduren, ur ẓrin ara belli « l’état de catastrophe » neɣ ccama-ayinikat, neɣ adeddic i gan i tmurt, « la plaie écologique générée pour la Kabylie », mačči ḥala tamurt n leqvayel i wumi teqqim ; tura « l’écologie » tuɣal n umaḍal akken ma yella ; kra n wanda irɣa kra n lḥağa, d ccama i umaḍal akken ma yella, mačči kan i umḍiq-nni. Kra n wanda tella tmes, irna-d ukkufir i yimdanen deg umaḍal akken ma llan.

Γef aya, nekkini ad ssutreɣ di l’ONU, ad ssutreɣ di leğnas idduklen, ad ssutreɣ di « la COP21 » tin ha-t-an si sya d asawen, nekkni s yiqvayliyen, nekkni s Unavaḍ Aqvayli Uɛḍil, nekcem zdaxel-is, nedda deg uvrid n « la COP21 » i isseḥviviren ɣef tmurt iwakken ur tṛeqq ara, iwakken ur tt-ittawi ara usyax diɣennakit ; ad asen-iniɣ belli ma yella iker-d walvɛaḍ iwanaken deg umaḍal iwakken ad sserɣen liḥala, ad yili « c’est un crime contre l’humanité » ; belli lvaṭel xedmen di tmurt, xedmen-t i umaḍal, xedmen-t i talsa akken ma tella.

Ayaginikat, ad d-nverreḥ diɣ fell-as, selliḍeli nciyyeɛ yakkan i leğnas idduklen, i « le secrétaire général », amaru n umata n leǧnas yedduklen, iwakken ad d-iger iman-is di twaɣit i iḍran akked tmurt n leqvayel, amakken nverreḥ diɣennakit i tmura i izemren ad grent iman-nnsent iwakken ur qebblent ara lvaṭel i d-yeɣlin fell-anneɣ.

Mazal diɣennakit ar zdat, nessuter di « les représentants diplomatiques kabyles »–ibaṣaduren-nneɣ akked tibaṣadurin-i nesɛa di tmura tiveṛṛaniyin iwakken ad selḥun liḥala alama nemlal nekkni d lḥukumat tiveṛṛaniyin, u ad nessefhem d acu i d-iḍran yid-nneɣ, u ma yella wamek diɣennakit ara d-tili lemɛawna.

Sveḥ-ayini, d nekki i iceyyeɛn yiwet n tevrat i tmura akk i izemren ad grent afus n lemɛawna iwakken wid iwumi rɣan yixamen, wid iwumi rɣan yigran, wid iwumi mmuten yimdanen, wid iwumi yemmut lmal, d wid ara yittwandimnizin, d wid iwumi ara d-erren azal-nnsen ; d acu win yemmuten d amdan mačči d win ara d-terreḍ ar tudert ; cci mexluf akken i qqaṛen maca timegraḍ, win yemmuten ad fell-as asgunfu.

Ihi, nekk ad d-iniɣ « l’état de catastrophe écologique » ayinikan, du fait d’un crime d’état de l’Algérie, d akken kra n wayen yerɣan, kra n wayen yemmuten, d win iwumi ara nexdem leḥsav, u ad ssutreɣ akk di twaculin akk ittwawḍen, di tudrin akk ittwawḍen, ad ssutreɣ deg-wen akken leɣwavi-nwen ittwarɣan neɣ igran i tesɛam rɣan, neɣ ṭjur -avaɛda azemmur yerɣan, d win iwumi ara nexdem akk leḥsav, ad nẓer d acu iswa, u ad nexdem ssuma i d-iwwi iwakken ad nessuter d akken leğnas yedduklen ad d-ɛiwnent, iwakken di tazwara ad nandimnizi wid ittwajerḥen, wid ittwawḍen ; diɣennatik, ad nessuter, ad nḥettem di lḥukuma tazzayrit tamhersant iwakken d nettat ara ixelṣen kra n wid iwumi yerɣa kra, kra n wid iwumi yemmut kra.

Ussan-ayi, vdant-d ttefɣent-d tiɣriwin i lemɛawna n wid yerɣan ; d ayen i ilhan, kra n win i d-igren afus n lemɛawna neḥwağ-it. D acu, ilaq ad iẓer vnadem belli acḥal n tikelt i jemɛen medden idrimen, iteffeɣ-d wawal belli yella ccek fell-asen anda i yuɣalen neɣ ur ẓriɣ ara. Yella Unavaḍ Aqvayli Uɛḍil (GPK), tesnem ma yella kra ixdem, ma yella kra n tedrimt i d-ittwafkan, d tin ara d-iddun, ad d-iddu vav-is, ad d-teddu ssuma i d-ifka, yal yiwen d azal i d-ifka ad iddu di Siwel akked « le compte » i yellan yakkan ittwaxdam, d « le Fonds de Souveraineté de la Kabylie. »

Γaf ayen akk iḍran akkagikan, ssutreɣ, kellfeɣ yiwen, fkiɣ ṛṛay, sserseɣ gar ifasen n yiwen n urgaz ṛṛay iwakken ad d-ijmeɛ akk ayen iḍran akkagini ddaw n leɛnaya n udavu, wayi d mass Rabaḥ Gellid. D netta ara tafem, kra n wayen ara tevɣum ad t-id-tessutrem neɣ ara d-« tesinyalim » ɣef ayen iḍran « pour les indemnisations » neɣ iwakken vnadem ad as-d-yuɣal uzal n wayen i s-iṛuḥen, d argaz-akinikan iɣer ara tciyyeɛm ayen illan.

Ma d wid i d-issawalen akka diɣenakit, am akka i d-nniɣ, sawalen-d iwakken ad d-jemɛen idrimen, vɣiɣ ad yili ; nekk, ad ssutreɣ di tiddukliwin tiqvayliyin akken ma llant i ivɣan ad d-jemɛent idrimen d tid ad t-id-issiwḍen ɣar « le Fonds de Souveraineté de la Kabylie » ; isem-nsent ad d-iddu, acḥal i d-jemɛent ad d-iddu, ad d-yettunefk u yal yiwen ad iẓer anda ara uɣalen yidrimen-a. Ha-t-an iwumi ara ten-neffk. Axaṭer ishel timecki d yiwen neɣ d sin ad ijmeɛ akka 100 000 neɣ 50 000 neɣ 20 000 € ; d acu, di tazwara, d acu ara d-awint 20 neɣ 50 neɣ 100 000 €. Deg wayen iḍran, d imelyunen n « les euros » i irɣan, d « les dégâts » i yellan.

Ihi, iwakken d iɣeẓran ara ixedmen asif, kra n wid ara ixdemen, ara d-ijemɛen kra, ilaq ad t-id-awin ɣar « le Compte de Souveraineté de la Kabylie ». « Il y aura des reçus », nniɣ-d ad tili « la transparence » n wayen akk yellan. Axaṭer timecki d yiwen neɣ d tajmaɛt ara d-i kkren ad jemɛen idrimen, mi ten-id-jemɛen, amek ara ten-effken i wiyaḍ ? Amek ara ẓren anwi i yeḍruran akked win ur inḍerren ara ?

D acu, Amussu n Wefraniman Anavad (MAK-Anavad) i illan yakkan ivedd d win isnen yal tiɣmert n tmurt taqvaylit, d win isnen imdanen, d win iẓran anda ttwawḍen yimdanen ; u ssutreɣ ama di massa Rachida Ider, ama d mass Kouceila Ikken, ama d Youcef Messouaf, iwakken di temnaḍin-nnsen d wid ara ivedden ɣer wid yerɣan u ad d-jemɛen diɣennakit ama d lemɛawna, ama d leḥsavat n wayen i ixesren, lexsarat n wayen i d-yellan di « la catastrophe »-ayini, di twaɣit-ayinikat ideg i nettwet.

Akka ar zdat, nenna-d yakkan belli ur ilaq ara ad nettraju alama teḍra-d twaɣit d wamek ara nettḥerkil ma yella kra i d-nejmeɛ. C’est trop tard, ifut lḥal imiren-a. Neḥwağ d akken di yal lweqt, uqvel ad d-taweḍ twaɣit, ad nesɛu yakkan allalen. Qqaren yiqvayliyen, neqqar s yiqvayliyen « ilha win ittheyyin ussu uqvel naddam. »

Ihi, tikci-ayi n yidrimen, ad d-nesvedd issequma ara yettnadin ɣef yidrimen, ara d-ijemɛen idrimen di yal lweqt. Di yal ayyur ara iɛeddin, ilaq ad d-kecmen yidrimen ɣer yimdanen ara d-ittaken ama d 10 euros i yiwen, ama d 20, ama d yal yiwen s wayen s izmer. Ihi, ɣef aya, gezmeɣ-tt -id akken d aselway n Unavaḍ Aqvayli Uɛḍil (GPK)- iwakken ad nessiǧhed, ad nefk takriṭ, « renforcer le GPK-Anavad », iwakken ad isɛu « un Ministère chargé de l’Ecologie, de la Protection de la nature et de l’environnement, de l’Aménagement du Territoire ». « Il y aura aussi des ministères – un personnel, du moins, de ministère – qui sera compétent ; am wakken diɣennakit, pour renforcer l’action de l’Anavad », ad yili diɣennakit, ad nessiǧhed, « il y aura renforcement, une structuration de la présidence de l’Anavad ». Kra dayi, deg unevdu-a di talwit, kullec ad ivedd u ar zdat ad nizmir i yal tawaɣit.

Tamurt taqvaylit, ɣas tekkat ad tt-teɣḍel tmurt tazzayrit, ad teqqim tvedd ; llant tlawin, llan yirgazen i iṭṭfen di laṣel, i iṭṭfen di tidet, i iṭṭfen di tezdeg ; akken ivɣu yili uẓayaḍ, akken ivɣu tili ğahennama ara d-ɣeḍlen fell-anneɣ, ad as-nizmir, nezmer-as.

Amennuɣ ad ittkemmil, afus deg ufus, tayet ar tayet, tagmat ad timɣur gar-anneɣ.
Leqdeṛ i yal yiwet, i yal yiwen seg-wen ; ar timlilit-nniḍen, di tegnatin ara yifen ta.

Di sya ar timlilit-nniḍen, ad ssutreɣ di tddukliwin akken ma llant, i llan dayi di Fransa, neɣ di Marikan, neɣ di tmura n « l’Europe » akken ma llant, iwakken ad xedment « des semaines de solidarité, des meetings et des galas de soutien » i tmurt taqvaylit iwakken ad-tejmeɛ allalen swayes ara nɛiwen wid inneḍruṛan di twaɣit-ayi.

Tanemmirt-nwen, ar tikelt-nniḍen.

Noria
SIWEL 161616 Jul 17 UTC

Partager ceci...