ARẒAZ UR D-YETTAK TAMEMT

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Tarewla ɣer tmura n Lberrani s wudem-nni i yeffɣen lqanun neɣ akken i as-qqaren « Lḥerraga », tuɣal-d s lǧehd taggara-yi ɣer ilemẓiyen iqvayliyen  i yeffeɣ usirem di tmurt n Lezzayer tamhersant. 

Nnig 25 ilemẓiyen n Vgayet icergen levḥer s teflukt ass lexmis-nni iεeddan 24/12/2020 ɣef 05 n tsevḥit. Ar ass-a ur d-ivan kra fell-asen. Yal yiwen amek ihedder, wa yeqqar wḍen wayeḍ yeqqar εerqen. uzzu n tasa iqqim-d ɣer twaculin ilemẓiyen-a i yellan deg yir tagnit, i yettidiren ussan d iverkanen. Imawlan-nsen  ttrajun seg dqiqa ɣer tayeḍ  isalen ara ten-isferḥen ara asen-yekksen lḥif d ddiq ideg llan. 

Tamurt Tazzayrit tamhersant ineqqen asirem deg yilmẓiyen iqvayliyen ladɣa akked  yizzayriyen nniḍen s umata. Kra win ur nezmir ara ad  yerwel s « Visa » ad yaɣ avrid n yilel s teflukt. Tserwel tarwa ɣef yimawlan, tefreq tasa d way turew. 

Lezzayer, yezdeɣ deg-s miḥyaf d lḥif, ur d-yeqqim la asirem la tudert deg-s anagar lḥers d leḥvus i win i d-ineṭqen ɣef yizerfan-is. Trennu tebrek i ṭṭlam ikecmen ɣer wulawen d wallaɣen. 

Iqvayliyen ur d-yegri wayen ara ssirmen di Lezzayer, ur d-yettak warẓaz tamemt. Avrid iwulmen i yessuffuɣen ara yeǧǧen aqvayli ad yidir deg talwit d tlelli s levni n uwanek aqvayli ara iseḥvivren ɣef yizerfan-is d tudert-is d wid n tarwa-s. 

Timunent d tlelli n tmurt Taqvaylit  ur ilaq ara ad terwel gar yifassen n terwa-s sekkud d tifrat taneggarut i d-yeqqimen i uqvayli ad yidir deg wakal-is s  leqder,  ad yeqqim gar yimawlen-is s yizerfan-is. 

Am@Sin
SIWEL 020950 JAN 21

Partager ceci...