Amaynut deg tsekla: Tufγa n ungal wis sin n umaru-amedyaz Ʃli Ḥeğaz

TASEKLA (SIWEL) — Deg taggara n wayyur n meγres yezrin, i d-yessuffeɣ umedyaz-amaru Ʃli Ḥeğaz, ungal-is wis sin, s tutlayt tafransist, iwemi yefka azwel“Silence”, adlis iwem tga tazwert temyarut Malika Ʃrabi. D adlis i d-yeffeɣen ɣer tezrigin « Identité-Tamagit » n waγir n Tizi Wezzu.

Adlis “Silence”, d ungal wis sin n mass Ʃli Ḥeğaz, adlis amenzu yessuffeγ-it-it deg useggas n 2005, iwemi yefka azwel « La Vie des Anges ».

“Silence”, d ungal anda i d-yewwi umaru n temnaḍt n Bujima, awal ɣef yiwet n tedyant n tayri. Adlis-a yebḍa γef 180 n yisebtar, yettnuzu deg tnedlisin n tmurt n Yqbayliyen, d wanda-niḍen.

Akka tura, mass Ʃli Ḥeğaz, atan yettheyyi-d, yiwet n tceqquft n umezgun, ara d yawin awal γef tedyanin n tefsut n tmanyin, d tefsut taberkant, ad teffeγ d adlis s tutlayt Taqbaylit, akken i d-yessujud daγen yiwen n wammud n yisefra i yura asmi yella d ilemẓi.

Akli Muhubi
SIWEL 141807 May 17 UTC

Partager ceci...