1980, 2001, 2021, TAFSUT TESSAWAL I TAYEḌ!

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Seg tefsut n 80 ar tefsut taverkant 2001, tafsut tessawal i tayeḍ, amennuɣ idehhim wayeḍ, almi i d-nessaweḍ ar tefsut 2021. Tifsutin i yerẓan azaglu, fsint ssnasel, i yurzen aɣref d iseggasen aya. Tifsutin i yesduqqsen agdud, yeffeɣ-d s, avrid akken ad isuɣ tilelli-s, d yizerfan-is. Tifsutin i d-isnekkren ijeǧǧiigen n tlelli deg yigran-nneɣ… Akka ula d tafsut-nneɣ s tsuta n wass-a, nra-tt (nevɣa-tt) ad tili d tafsut yessawalen i tlelli… Tilelli i yuran s yidammen n Kamel Ircen d wid akk yeɣlin akken ad nvedd nekkni. Tafsut n useggas-a, ad tili d taftilt n usirem i watmaten-nneɣ Ǧamel Zayim d Lwennes Ḥamzi. Tafsut-nneɣ ad tili d tiɣri i timunent n uɣref Aqvayli akken ad yezdi lqedd-is gar tmura. Ad nidir d ilelliyen, deg wakal-nneɣ, s tnekkit-nneɣ, s tutlayt-nneɣ… Tafsut tessawal i tayeḍ, tafsut-nneɣ d taqvaylit.

Cfu ay agdud cfu
Cfu ɣef wayen i iεeddan
Nevgesg-d lvaṭel ad yekfu
Neεya deg yiγevlan
Lḥeq mi ara d-yennulfu
Anwa i t-id-yejnan
D arrac yemmuten ur nεeffu
Γas leğruḥ hlan
I timunent nerza asalu
Ad nezdi lqedd gar yiɣerfan.

Larbi Yahioun

SIWEL 210945 AVR 21