ΓER YIDIS YISDAWANEN N TESDAWIT N VGAYET

VGAYET (SIWEL) — Lḥers i d-yeɣlin tasevḥit n wass-a ɣef lewhi 10:00 ɣef yisdawanen sɣur tamsulta tamhersant n tmurt tazzayrit, dayen ur iqbbel leεqel.

Seg tewwurt n tesdawit ɣer Verra, ffɣen-d yisdawanen anda llan gar-asen inelmaden d yiselmaden d imeɣnasen nniḍen i d-itteffaɣen yal ddurt n waram (tlata), temmuger-ten-d temhersa s teɣrit d teyyitiwin. Dayen i d-yeglan s imejraḥ ddeqs n yinelmaden d tuṭṭfa kra deg yimeɣnasen nniḍen.

Ayen i d-yeḍran ass-a, d tikkelt tamezwarut segmi vdan tteffaɣen-d yinelmaden n umussu n Ḥirak ɣer uvrid, tamsulta ḥevsen tikli-nsen rnu-as tiɣrit d lḥers fell-asen.

Adavu amhersan i yettεeddan ɣef yiseɣ n yinelmaden d yiselmaden n tesdawit ur as-yegri kra n wazal neɣ ur mazal tudert yid-s.

Amussu n ufran-iman MAK ɣer yidis n yisdawanen n Vgayet.
Akken ma nella, mgal lḥers d uttεeddi ɣef tesdawit Taqvaylit.

[email protected]
SIWEL 162250 MAR 21