ΓER YIDIS N MULUD ḤEMRANI MGAL TAMHERSA N LEZZAYER

TIZI WEZZU (SIWEL) — Mulud Ḥemrani, d ameɣnas n timunent, d ameɣnas n Teqvaylit, d yiwen umeɣnas daɣen ur yezgil ara adavu amhersan amesvaṭli. Ceyεen-as-d ijerdarmiyen n Lezzayer tamanaɣt -Alger- (Cerragga) ad iεeddi i uzekka ass 07/03/2021. Γef waya ad d-nini: s yisem imeɣnasen n timunent d umussu n ufran-iman (MAK) ad d-nvedd akken ma nella ɣer tama-k.

Adavu amhersan i yettkemmilen deg lḥers-ines mgal imeɣnasen iqvayliyen, i yevɣan ad yezreε tugdi deg wul n teqvayliyen d yiqvayliyen akken ad ten-isevεed ɣef umennuɣ n Teqvaylit, aya werǧin ad d-yeḍru, ur aɣ-zmiren leḥvas-nwen la lḥers-nwen.
Tilelli d Tmunent i Teqvaylit.

SIWEL 062228 MAR 21