IDLES – (SIWEL) – Ulac tamnaḍt neγ taddart deg tmurt n Yiqbayliyen ur d-nefka anaẓur, ama d acennay, amaru neγ d amusnaw. Ɣef waya deg umagrad n wass-a ɛerḍeγ ad d-meslayeγ γef yiwen n umedyaz i d-turuw Teqbaylit i d-yessufγen ammud n yisefra s uzwel ‘’ITRAN D YIRRIJ‘’ deg ayyur n furar 2016 γer teẓrigin Asirem n mas Malek Mennic deg tubirett.

 

Ʃebdnur Butal d yiwen seg xilla n yimedyazen i d-yufraren gar wiyaḍ s yisefra-as yemgaraden, ilul deg ass n 28 deg ayyur n yebrir deg useggas 1979, deg tγiwant n At Leɛziz, agezdu n Tubirett, deg tmurt n Yiqbayliyen, d mmi-s n taddart n Waman Grur. Γas ma yella gma-t-nneγ Ʃebdnur Buɛtal amahil-ines (axeddim-ines) deg tkebbanit n KAHRIF, ay-agi ur-as-yelli ara d aγbel i waken ur yessefraw ara.

Mas Ʃebdnur Butal d win yekkin deg aṭas n tfaskiwin d temliliyin i d-yettilin γef tmedyazt deg tmurt n Yiqbayliyen. Iɛedda-d deg tedwilin s yisefra-as lqayen, amedya n tedwilt n umaṭṭaf wis-sin n Teqbaylit, rnu γer waya d win yessefrawen γef temsal akken ma llant ama d tinekkit, amezruy, tayri, tamurt d wuguren, akk d tejmilin i yerra i yizumal n Teqbaylit.

Ma deg wammud-a amenzu i d-yessufeγ gma-t-neγ Ʃebdnur Butal deg ayyur n furar n useggas yezrin (2016) γer teẓrigin Asirem n umaru ameγnas mas Malek Mennic, ddan-d dge-s 22 d asefru i yettwarun s Teqbaylit iy-as yernan azal d cbaḥa, gar yisefra-s ad d-bedreγ: Dda Lwennas, Yennayer, Dda Lmulud, Tilelli, J.S.K, Ameɛḍur, Fkiγ-am ul-iw, Tazmert, d wiyaḍ yal yiwen s uszwel d tedyant-ines i γef i d-yewwi asentel.

Deg taggara, atan ubruy seg yiwen n usefru n umedyaz i d-yewwi γef Yennayer imi aqlaneγ deg tewwurt n useggas, yeqqar-as deg-s:
Iruḥ useggas yekfa
Ilul wayeḍ d amaynut
Nekkred akka it-id-nufa
Imezwura ğğan-aγ-d ttbut
Tameγra γer-neγ ass-a
Yennayer yeldi-d tawwurt

Akli Muhubi
SIWEL 311336 DEC 16
Partager ceci...